CENT PER CENT PREGUNTA

Com creieu que hauria de ser la taxa per a les terrasses dels bars?

Com creieu que hauria de ser la taxa de les terrasses dels bars ???

dimarts, 22 de març de 2011

RESPOSTES A CARLES

En Carles Llop ens fa una sèrie de preguntes sobre l’escrit titulat “planejament urbanístic” que varem publicar a aquest blog.

En primer lloc, com ja expressàvem en el nostre escrit, hem de reiterar que el tema té un caràcter tècnic molt marcat, per tant, a l’hora de fer actuacions concretes s’haurà de comptar amb l’opinió dels tècnics i assessors corresponents, i en segon lloc, en quant a les preguntes plantejades, algunes d’elles no depenen de la voluntat política de les persones que estan en cada moment al capdavant de l’Ajuntament, si no de la normativa autonòmica o estatal vigent.

Tot i això, mirarem de donar resposta a aquestes preguntes:

-          La primera es “ si cal fer un projecte fet per un arquitecte per fer un mas”. L’exigència de projecte tècnic ve donada pel tipus d’obra que es pretén realitzar, encara que es tracti d’un mas. Així, sempre que es tracti d’obra major, és a dir, que afecti a l’estructura de l’edifici, serà necessari un projecte tècnic. Es una qüestió legal, que ve donada per una normativa urbanística, no es una opinió o interpretació que es pugui fer des d’un Ajuntament.

-          A la pregunta de si “qualsevol empresa que vol construir una nau industrial o agrícola ho ha de fer al polígon o ho pot fer a un altre lloc”, cal tenir en compte que un dels aspectes que regula ( i ha de ser així) la normativa urbanística, es precisament els usos permesos a cada zona. Es a dir que, una nau industrial no s’ha de construir al polígon, si no que es pot construir a qualsevol solar al que estigui permès l’ús industrial, però ha de ser sol urbà, (salvant algunes excepcions). Les construccions agrícoles, es poden construir en sol rústic, respectant una superfície màxima de construcció, per tant, si que te’ls pots fer al tros que tinguis més a prop del poble, si compleixes amb els requisits de les normes urbanístiques.

-          En quan a la pregunta sobre la “promoció de l’urbanització dels terrenys per a que el poble creixi ordenadament”, cal dir que la realitzat de Batea es que hi ha una manca de sòl edificable, per tant, entenem que s’ha de facilitar i promoure l’urbanització dels terrenys i això es el que farem si en tenim l’oportunitat.

-          L’ultima pregunta en la que es demana si “podem definir un mica més en que consistiria la revitalització del casc antic i quina seria la col·laboració de la iniciativa pública”, nosaltres creiem que s’ha d’aconseguir que, amb el pas del temps i mitjançant el conjunt d’obres que es facin a aquesta zona, el casc antic de Batea sigui atractiu, que constitueixi un patrimoni històric, que estigui habitat i al que hi hagi activitat socioeconòmica i cultural.
Referent a quina seria la col·laboració i iniciativa pública, tal i com dèiem al nostre escrit, ha d’anar dirigida a evitar que els particular tinguin dificultats econòmiques o tècniques per realitzar obres al casc antic, ja que, en cas contrari, segurament aquests particulars decidirem no realitzar cap obra i el casc antic mai es recuperaria. Evidentment, en quant a la part econòmica, l’Ajuntament pot col·laborar mitjançant rebaixes o exempcions fiscals, o mitjançant aplicacions pressupostaries en forma d’ajuts o subvencions, per exemple, per realitzar rehabilitacions de façanes al casc antic. I creiem que és just, perquè d’aquestes inversions se’n beneficiaria el poble.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

US PREGUEM QUE SIGUEU RESPECTUOSOS I CONSTRUCTIUS EN ELS VOSTRES COMENTARIS, GRÀCIES.