CENT PER CENT PREGUNTA

Com creieu que hauria de ser la taxa per a les terrasses dels bars?

Com creieu que hauria de ser la taxa de les terrasses dels bars ???

dissabte, 16 de febrer de 2013

EL BLOG I ELS NOSTRES ESCRITS100%xB és un partit sorgit de la il·lusió d’un grup de persones amb ganes de dir el que pensen sobre la gestió del nostre municipi i la relació d’aquest amb la resta de la comarca. Des de els seus principis ha tingut com a premisses, el respecte, la convivència, el compromís, el treball en equip, el diàleg, la participació i la responsabilitat entre moltes altres i creieu-nos quan us diem que no són tant sols boniques paraules escrites en un paper en blanc, si no que són els fonaments que aguanten aquest equip i la seva manera de fer. Quan el dia a dia de la política municipal ens posa a prova per fer trontollar tot allò que tant a costat de formar, tirem enrere per recordar aquestes paraules, per recordar per que ens hi vam posar en aquesta creuada i quins són els nostres objectius, sabíem que no seria un camí fàcil però teníem i tenim la confiança en nosaltres mateixos per superar tants entrebancs com calgui. El Blog de 100%xB va estar creat per comunicar-nos amb la gent del poble, per mostrar les nostres opinions i també per buscar les dels nostres lectors, per a que la gent del nostre municipi ens pugui comentar tot allò que vulgui, que li preocupi, que li interessi, i ho faci en el moment que millor li vagi. El Blog intenta fer participar d’una manera activa a tothom que vulgui de la política municipal, sempre des de el respecte i d’una forma constructiva.
Som conscients de que no tothom que el llegeix està d’acord amb la nostra forma de veure les coses, hi ha gent que es sentirà identificada amb els escrits publicats, d’altres que en compartiran part del que hi posa i d’altres que estaran totalment en desacord. Totes aquestes postures han de ser igualment respectades per que des de el principi som sabedors que no tenim la veritat absoluta ni la solució a tos els problemes, i que algunes de les nostres idees poden estar equivocades, és per això que tenim aquest apartat de comentaris on la gent hi pot dir la seva i on l’important no és qui ho diu, sinó el que diu, pot raonar el perquè està o no d’acord amb el que diem d’una manera ordenada i justificar d’altres postures o maneres de veure les coses que al seu parer son més encertades. Aquest diàleg dins del Blog enriqueix a totes les parts i el resultat en serà sempre positiu.
Pot haver gent que no li agrada llegir un escrit i no saber quina és la persona o persones que l’han escrit, hi ha gent que prejutja un escrit depenen de qui el firma o pitjor encara, necessita saber l’autor per poder fer una valoració sobre el seu contingut. Els nostres escrits estan firmats per 100%xB, ja sabeu qui som i com ens diem, són escrits que neixen de les tertúlies que mantenim periòdicament tots els membres del grup, on també hi fan cap les aportacions externes mitjançant converses informals amb la gent del poble, són escrits que valorem cadascun per separat i posem en comú durant les reunions, traiem, posem, canviem,... de vegades apareixen idees particulars que les fem de grup, hi ha cops que consensuem postures diferents, en definitiva és un treball molts cops costós i lent, però se’ns dubte un treball que dóna com a fruit un escrit plural, compartit i recolzat per tot el grup. Creiem que l’important és entendre que és el que volem dir, el significat dels nostres escrits, i no buscar darrera de les paraules a persones per intentar desprestigiar-les i així deixar de banda el verdader debat, la gestió del nostre municipi.

dimecres, 13 de febrer de 2013

PLE 05-02-2013 - PRESSUPOSTOS 2013El primer punt del ple va estar l’aprovació dels pressupostos. Aquest és el segon pressupost municipal a Batea en el que estem presents com a grup municipal, l’any passat se’ns va criticar per no portar propostes, aquest any no ha estat així, i sent fidels a la nostra forma de treballar i veure la política municipal, hem presentat un pressupost alternatiu per al 2013 PROPOSTA 100%xB PRESSUPOST 2013. Varem fer arribar a les altres dos formacions polítiques la nostra proposta abans del Ple per a la seva consideració però no es va arribar a fer cap posada en comú, suposem que per falta de temps o interès.
La nostra base per a la redacció dels pressupostos han estat per una banda el pressupost presentat per l’equip de govern, de on hem extret la majoria d’ingressos que pressuposem encertats tenint en conte que tenen al seu abast tots els mitjans i totes les dades per fer una bona previsió, per una altra banda ens hem basat amb el pressupost del 2011 i la liquidació definitiva del 2011 que rectificava si les previsions havien estat encertades o no, també hem tingut en conte els pressupostos del 2012, però en aquest cas no s’ha pogut comprovar l’encert d’aquests per que encara no s’ha fet la liquidació definitiva (és en les liquidacions definitives on es veuen les variacions i serveix de base molt més fiable per fer previsions més realistes). Val a dir que creiem que l’ordre correcte hauria de ser aprovar primer la liquidació del 2012 per veure on s’ha fet una bona previsió i on no, i presentar després el pressupost 2013.
Amb tota aquesta documentació els Ingressos pressupostats per les dues formacions tant sols han tingut una diferència de 6.000 € sobre un total de 1.750.663,69 € i per tant les despeses han tingut el mateix diferencial (els pressupostos de l’ajuntament s’han de tancar a zero). Per tant, les diferències entre les dues propostes recauen principalment en 4 punts: a.) una partida de despeses imprevistes i funcions no classificades que habitualment era de menys de 1000 € i que aquest any passa a 39.000 €, nosaltres la rebaixem en 38.000 € deixant-la en 1.000 €, b.) una partida referent a treballs administratius puntuals empreses diverses que habitualment era de menys de 12.000 € i aquest any passa a 31.000 €, nosaltres la rebaixem en 19.000 € deixant-la en 12.000 €, c.) les partides referents a subvencions a les associacions del poble que després de la retallada produïda en el pressupost del 2012 es va quedar en 25.000 €, nosaltres l’augmentem en 10.000 € deixant-la en 35.000 € que resulta ser 1.000 € més que el que es va pressupostar per al exercici del 2011, i per últim d.) les partides dedicades a inversions on hi ha una despesa de 200.000 € en obres entorn camp d’esports dedicades a la piscina climatitzada que nosaltres no compartim i que proposem com alternativa, l’arranjament de les piscines municipals actuals, l’acondicionament d’un local per ficar-hi un petit viver d’empreses per a joves emprenedors, l’adequació d’una Oficina de Turisme i l’acondicionament per unificar les dues llars d’infants en una de sola buscant la igualtat en el servei i la millor ubicació.
El segon punt del ple va ser la retribució del càrrec de presidència de la corporació municipal en règim de dedicació parcial, o dit d’una altra manera, el sou de l’Alcalde per la seva dedicació parcial dins de l’Ajuntament, es va establir en 7.860,36 € anuals bruts, amb la corresponent quota a la Seguretat Social i va estar aprovat per Unanimitat. El nostre grup es felicita per que aquesta qüestió havia estat discutida mes d’un cop en els plens de l’ajuntament i la secretària anterior ja havia informat desfavorablement sobre les indemnitzacions pel temps dedicat dels regidors i alcalde, finalment i sols en el cas de l’alcalde s’ha aconseguit normalitzar la situació, això no repercutirà significativament en les despeses de l’ajuntament per que a partir d’ara l’alcalde no rebrà indemnitzacions pel temps dedicat a l’ajuntament.
El tercer punt va ser l’aprovació definitiva del projecte d’activitat de la llar d’infants “Los Raïmets”, aprovat per unanimitat.
El quart punt va ser l’aprovació del conveni entre l’Ajuntament i la Generalitat per al sosteniment de les guarderies municipals per al curs 11/12 i l’acceptació de les subvencions, aprovat per unanimitat.