CENT PER CENT PREGUNTA

Com creieu que hauria de ser la taxa per a les terrasses dels bars?

Com creieu que hauria de ser la taxa de les terrasses dels bars ???

dissabte, 30 de novembre de 2013

CONTINUA EL CONFLICTE DE LA REHABILITACIOEl mateix dia en que la Fundació comunica que ha recorregut davant dels tribunals el cessament provisional de l’activitat de rehabilitació i logopèdia en la modalitat ambulatòria, davant de la demora de l’Alcalde en resoldre el seu recurs, i que interposarà una querella criminal contra l’Alcalde i contra el tècnic Iñaki Copiví, l’Alcalde acorda la clausura definitiva de l’activitat, així com iniciar un procediment sancionador contra la Fundació per haver-la exercit sense llicència. 

I tot això en una resolució de 25 fulls, llarga, molt llarga i enrevessada, o al menys de difícil comprensió per a la majoria. Però el que si que pot entendre tothom sense fer gaires esforços, és que aquesta resolució encaixa perfectament en la creuada política que han iniciat l’Alcalde i els seus regidors contra la Fundació i contra el Delegat del Govern, i que no pensen abandonar sota cap concepte. Tot aquest afer, i en especial l’ocorregut avui, ens obra diversos interrogants que us invitem a respondre, si bé preguem encaridament que amb respecte i evitant els insults:
-Realment l’Alcalde està pensant en el bé de la gent del seu poble?
-En el bé dels treballadors de la Fundació i de les seves famílies?
-En el bé dels usuaris de rehabilitació i logopèdia ambulatòries de la Fundació, de Batea i comarca?
-En el bé dels usuaris del centre de dia de Batea i comarca?
-En el bé de la imatge de Batea que es transmet a l’exterior?
-En el bé de la convivència entre tots els bateans i totes les bateanes?
-En el bé del propi Ajuntament des del punt de vista del volum de feina i de despesa que això li ha suposat i li suposarà?

Per tal de que tingueu tota la informació, a continuació transcriurem el comunicat de la Fundació, així com l’enllaç publicat al facebook per l’Ajuntament al que podeu llegir la resolució per la qual es clausura definitivament l’activitat.

LA FUNDACIO TERRA ALTA SEGLE XXI, COMUNICA:

-        Que La Fundació Privada Terra Alta Segle XXI, en data 5 de novembre va formular recurs de reposició contra la decisió de l'Alcalde de Batea d'ordenar el cessament  provisional i immediat de l'activitat de rehabilitació i logopèdia al nostre centre, al que va acompanyar les actes d'inspecció i comprovació de les seves activitats per part dels Departaments de Benestar i Familia i de Salut, a les que s'acredita que les activitats estan degudament autoritzades per l'Administració competent i que no existeix cap risc per a les persones en el seu exercici.
-        Al mateix recurs i també amb posterioritat, la Fundació ha presentat diversos informes tècnics que justifiquen tant que les llicències de les que disposa emparen l'activitat clausurada, com la inexistència de risc per a les persones.
-        Malgrat tot, l'Alcalde de Batea ni ha resolt el recurs ni ha justificat de cap manera la demora en dictar la corresponent resolució, donada la especialitat del seu objecte i que la situació actual està afectant als pacients de rehabilitació ambulatòria i logopèdia de Batea i la comarca de la Terra Alta derivats al nostre centre.
-        Que per aquest motiu i com ja es va avançar en un comunicat anterior, la Fundació ha desistit del recurs potestatiu de reposició formulat al propi Ajuntament, i ha acudit al Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona sol.liciant com a mesura cautelar l'aixecament de la ordre de suspensió provisional i immediata de l'activitat acordada per l'Alcalde de Batea.
-        Que al mateix temps i segons el que ens informa el nostre advocat, entenem que l'actuació de l'Alcalde i del Tècnic que ha signat l'informe al que s'afirma la carència de la llicència i l'existència de perill per a les persones, és constitutiva presumptament dels delictes de prevaricació, falsificació documental i nomenament il.legal.
-        Que donada la gravetat dels fets, la Fundació no té només el dret, si no també l'obligació i el deure, d'interposar les accions judicials que corresponguin davant de la comissió presumpta d'aquests delictes.
-        Per això, la Fundació Privada Terra Alta Segle XXI, interposarà en els propers dies una querella criminal contra l'Alcalde Joaquim Paladella, i contra el treballador Iñaki Copiví, pels presumptes delictes de prevaricació, falsificació documenttal, i nomenament il.legal dels tècnics de l'Ajuntament Enric Roig i Iñaki Copoví, reservant-se també les accions penals que li corresponguin per les calumnies de l'Alcalde respecte d'aquesta Fundació.

 

Enllaç Ajuntament de Batea:
www.batea.altanet.org

dimecres, 13 de novembre de 2013

COMUNICAT DE PREMSA DEL DEPARTAMENT DE SALUT


Definitivament, la via de la pressió política i popular (ordres de cessament cautelar, rodes de premsa, inspeccions dels serveis tècnics, mossos d’esquadra, consultes populars convocades, consultes populars desconvocades, etc...) tant sols han produït malestar i confrontament entre la gent del poble, no volem creure que aquest sigues l’objectiu de l’Alcalde Joaquim Paladella i el seu equip de govern però de moment aquest ha estat el resultat juntament amb el de deixar sense servei de rehabilitació física i de logopèdia en la modalitat ambulatòria a Batea i a la comarca de la Terra Alta durant gairebé tres setmanes. Els serveis jurídics de la Generalitat entenen que el concurs va ser totalment legal, que és al CatSalut al que correspon el control de la qualitat de la prestació del servei de rehabilitació per part de la Fundació, així com l’existència d’un perill per a les persones. Per la seva part, la Fundació ha fet un comunicat de premsa al que desmenteix que hagi exercit la seva activitat sense llicència i de forma il·legal.
 
Arribats a aquest punt, entenem que l’Alcalde haurà d’acudir als Tribunals per demostrar les seves acusacions i, sobretot, que ha actuat en defensa de l’interès general al clausurar l’activitat de rehabilitació i logopèdia a la Fundació. No seria seriós ni coherent que després de totes aquestes actuacions que han posat el nom de Batea, al nostre entendre molt tristament, a les primeres notícies de les Terres de l’Ebre, tot es quedés amb una intenció política fallida. Per tant, si l’Alcalde continua mantenint a pesar de tot que hi han hagut irregularitats, ara li toca demostrar-les als Jutjats, i si no ho intenta o no ho aconsegueix, haurà d’assumir la responsabilitat de les seves accions.

Aquest és el comunicat de premsa que va fer públic ahir dia 12 de novembre el CatSalut:

 
El Departament de Salut de la Generalitat desmenteix les irregularitats denunciades per l’Ajuntament de Batea

 
  • El CATSALUT és l’única entitat que té la competència per realitzar el seguiment i avaluar la qualitat dels serveis derivats del contracte

  • La prestació del servei de rehabilitació en el local prestat per l’Ajuntament sí que suposaria una infracció de la Llei de Contractes de Serveis Públics

El Departament de Salut desmenteix les suposades irregularitats en l’adjudicació del contracte de serveis sanitaris de rehabilitació física i de logopèdia en la modalitat ambulatòria i domiciliària de la Terra Alta per part de la Generalitat que denuncia insistentment als mitjans de comunicació l’alcalde de Batea, Joaquim Paladella.

Així, el CATSALUT, mitjançant la seva assessoria jurídica, manifesta clarament que, d’una banda, el procediment de contractació s’ha complert amb la normativa existent i, per tant, l’adjudicació del contracte a la Fundació Terra Alta Segle XXI (FTASXXI) és totalment legal a tots els efectes. I, d’altra banda, ressalta que és el CATSALUT l’única entitat que té la competència per realitzar el seguiment i avaluar els resultats i la qualitat dels serveis derivats del contracte. En aquest sentit,  el CATSALUT, com a òrgan de contractació, és qui ha d’interpretar el contracte administratiu i que ha de fer el requeriment oportú del mateix, com també la competència per valorar l’existència de riscos a les persones i competència de les autoritats sanitàries.

De fet, la voluntat i preocupació de CATSALUT és la de prestació d’uns serveis sanitaris de qualitat, especificats precisament en aquest contracte. En aquest sentit, la prestació dels serveis sanitaris de rehabilitació física i de logopèdia en la modalitat ambulatòria i domiciliària de la Terra Alta és inviable realitzar-los en el local ofert per l’Ajuntament, ja que llavors sí que es produiria una infracció de la Llei de Contractes de Serveis Públics. Per tant, la situació denunciada per l’alcalde de Batea del suposat no compliment del servei ve derivada per la pròpia actuació de l’Ajuntament amb el tancament del centre adjudicatari del contracte.

 
12 de novembre de 2013

 

 

 

 

divendres, 1 de novembre de 2013

CONSULTA DESCONVOCADA, PERQUÈ?

Ahir l’Ajuntament de Batea va repartir una carta als veïns informant sobre la des convocatòria de la consulta i els seus motius,  a la que en resum, es diu que donat que s’ha pogut comprovar per part de l’Ajuntament que la Fundació Terra Alta Segle XXI presta el servei de rehabilitació ambulatòria sense la llicència municipal corresponent, s’ha ordenat el cessament provisional d’aquesta activitat. Això comporta que actualment a Batea només hi hagi un centre que pugui fer l’activitat, de manera que ja no es pot escollir entre els dos centres i la consulta no té sentit.

Això ens planteja diversos interrogants:
-          El dia 25 d’octubre, quan es va acordar al Ple realitzar la consulta, l’Alcalde no sabia que la Fundació no tenia la llicència per realitzar l’activitat de rehabilitació? És molt clar que si, ja que va preguntar als grups de l’oposició si els semblaria bé que una empresa del poble realitzés una activitat sense llicència, i inclús va dir que ara que ho sabien, havien d’obrar en conseqüència. A més, el Ple es va celebrar el divendres dia 25, i el dilluns dia 28 l’Alcalde ja va acordar la suspensió cautelar de l’activitat de rehabilitació a la Fundació.

-          Si ja ho sabia, perquè ell i tots els seus regidors van votar a favor de la consulta, si segons diuen ara, aquesta no té sentit? Això ens ho haurien de respondre ells, nosaltres no li trobem cap explicació lògica.

-          Alguna vegada va tenir la intenció de realitzar la consulta, o tot estava premeditat des d’un primer moment i ens ha fet ballar a tots al seu so? Això tampoc ho sabem, però els fets no ho descarten.

-          És normal convocar un Ple per acordar realitzar la consulta, i que el Govern municipal acordi desconvocar-la pel seu compte, sense seguir la mateixa via i deixar que els grups de l’oposició s’hi pronunciïn? Entenem que no, que s’hauria d’haver produït un debat, no sobre la des convocatòria, ja que els grups de l’oposició ens havíem pronunciat contra la consulta, però si sobre les seves motivacions i sobre el cessament de l’activitat de rehabilitació a la Fundació.

-          Si la suspensió de l’activitat de rehabilitació a la Fundació és provisional, dona per fet l’Alcalde que la suspensió serà definitiva sense escoltar primer a la Fundació? Tenint en compte que l’Alcalde és qui té la competència per acordar-ho,  està dient que ja té decidit el què resoldrà abans de seguir el procediment? Té això en compte quan diu que estem dins d’un Estat de dret on les lleis les hem de complir i fer complir? Val això també per ell o només per als altres? Això si que ho podem contestar, per molta autoritat que tingui està sotmès a les lleis igual que tothom, i a la carta reconeix que està decidit el que passarà, digui el que digui la Fundació.

-          Quina és la causa de que la gent del poble no pugui triar a quin centre pot anar a fer la rehabilitació? Tal i com es diu a la carta, clarament que l’Alcalde ha cessat l’activitat de rehabilitació a la Fundació.

-          Qui és dons qui no deixa decidir al poble? Evidentment l’Alcalde, que cau en una flagrant contradicció al haver defensat prèviament que era el poble el que tenia que decidir on volia que es fes la rehabilitació. Una vegada més, es banalitza i es juga amb una qüestió tant sensible com és el dret a decidir, ja que ens ha demostrat que aquest no és tant important per a l’equip de govern com s’havia intentat fer veure fins ara, i que només ha estat un instrument per aconseguir els seus objectius.

Malgrat tot això, Cent per Cent per Batea celebra que s’hagi desconvocat la consulta i que no haguem d’assistir al lamentable espectacle d’un poble posicionant-se a favor o en contra d’entitats o persones del mateix poble, sobretot, perquè encara estem a temps d’evitar el confrontament entre veïns que sense dubte això hagués suposat. Desitgem també que les mesures que es prenguin a partir d’ara vagin en aquest sentit, encara que realment no en tenim moltes esperances.

Per altra banda, el nostre grup ha accedit a l’expedient de cessament de l’activitat de rehabilitació a la Fundació Terra Alta Segle XXI, i encara que no ens posicionarem a favor de l’Ajuntament ni a favor de la Fundació, perquè en aquest moment no és el que ens correspon, si que és clar que tots dos han donat arguments al seu favor, que l’Ajuntament manté que la Fundació no té llicència per realitzar l’activitat de rehabilitació ambulatòria, i que la Fundació manté tot el contrari, que la seva llicència empara aquesta activitat.
En tot cas, el que considerem rebutjable és que s’acordi una mesura com el cessament provisional de l’activitat d’una empresa o entitat sense primer donar-li l’oportunitat de defensar-se o, si realment hi ha alguna irregularitat, de solucionar-la.

I sobretot, considerem rebutjable que un Alcalde utilitzi la seva autoritat per aconseguir les seves finalitats, i no per “fer complir les lleis, amb igualtat de condicions, de drets i deures i sigui qui sigui la persona o entitat de la que sigui objecte” com ell mateix diu a la carta.
El Sr. Paladella va preguntar al nostre Grup si li donaria suport si decidia prendre les accions oportunes si una empresa realitzava una activitat sense llicència, i com no podia ser d’una altra manera li varem contestar que si. Però després de consultar l’expedient i tenir coneixement de causa,  nosaltres entenem que les mesures que s’han pres no son les mesures oportunes, no compartim que s’ordeni res a ningú sense donar-li opció a defensar-se, no compartim que s’utilitzi la llei i el poder per pressionar o obligar a algú a fer allò que no vol fer, i no compartim que es posi en perill un servei al nostre poble, com és el servei de rehabilitació ambulatòria.