CENT PER CENT PREGUNTA

Com creieu que hauria de ser la taxa per a les terrasses dels bars?

Com creieu que hauria de ser la taxa de les terrasses dels bars ???

diumenge, 27 d’octubre de 2013

CONSULTA "IMPOPULAR"A l´últim Ple del dia 25 d’octubre, es va aprovar amb la majoria absoluta d’UPTA-PSC sotmetre a consulta estadística popular si la gent de Batea vol fer la rehabilitació al centre públic de l’Ajuntament, al centre privat, o si s’absté, consulta o estadística popular que no ens queda cap dubte de que és tot un despropòsit, per dir-ho d’una manera suau i elegant. 

Veiem que el govern municipal posa tot l’èmfasi en que el centre sociosanitari és un edifici propietat de l’Ajuntament al que es presten serveis públics gestionats per una entitat de titularitat pública com és SAGESA, mentre que la Fundació Privada Segle XXI és “una empresa privada”, amb el que s’està fent pura demagògia i manipulació dels fets per inclinar la balança de l’opinió popular al seu favor.

Així, cal dir la veritat, no només la veritat a mitges. SAGESA és una empresa, és a dir, té forma de Societat Anònima, i està formada pels Consells Comarcals de les comarques de la Ribera d’Ebre, la Terra Alta, el Baix Ebre, el Montsià, el Priorat i el Baix Camp, de manera que tant els membres del seu Consell d’Administració com del seu Consell Rector són polítics que cobren per ocupar aquests càrrecs o per assistir a les reunions. Al mateix temps, dintre del Grup SAGESA s’integren multitud d’empreses i fundacions que s’encarreguen de la gestió de diversos serveis sanitaris i socials mitjançant l’adjudicació de contractes administratius, totes elles també dirigides per polítics que també cobren. Entre elles es troba la Fundació Privada Assistencial Sanitaria i Social (FASS), que es la que gestiona el servei de rehabilitació al centre sociosanitari de l’Ajuntament de Batea. Tot plegat, és un degoteig de diferents empreses gestionadores de serveis públics en l’àmbit sanitari i social a la província, que ni tant sols ells mateixos et saben aclarir.

Per la seva part, la Fundació Privada Segle XXI, és una entitat sense ànim de lucre que té com a objecte la prestació de serveis mèdics i assistencials, i els seus membres són persones particulars perfectament identificades, tot plegat bastant més senzill que el que acabem d’explicar respecte al Grup SAGESA:

El que s’ha fet des de l’Administració és externalitzar els serveis públics sanitaris i socials mitjançant la creació d’aquestes empreses publiques que funcionen com empreses privades, és a dir, per molt que estiguin integrades per administracions, aquestes empreses no són administracions, i amb aquest model el que es persegueix  és abaratir el cost dels serveis i prestar-los amb major eficàcia i eficiència. Però aquesta externalització també es produeix mitjançant l’adjudicació dels contractes a empreses o entitats que no estan integrades per administracions sinó per particulars, com passa a Batea amb el cas de la Fundació Privada Segle XXI, essent el sistema exactament el mateix: els serveis es presten per part d’una empresa o entitat externa a l’Administració que rep la corresponent contraprestació econòmica d’aquesta Administració, essent tots els serveis gratuïts per als ciutadans els presti qui els presti.

Per tant, el que es fa és externalitzar els serveis, no privatitzar-los com s’ha dit en algun mitjà de comunicació, igual com es va fer en el seu moment a Batea amb el servei de subministrament d’aigua, que es presta per part d’una empresa privada mitjançant el sistema de concessió, o com es farà ara amb la concessió dels serveis funeraris, servei públic de recent establiment, a una altra empresa privada que serà la que el gestionarà.

En resum, el servei de rehabilitació a la comarca de la Terra Alta és i era gestionat per una empresa externa, té el mateix cost per a l’Administració i no té cap cost per als usuaris, tant si el presta SAGESA o FASS com si el presta la Fundació Privada Segle XXI, i tant si es presta a les instal·lacions del centre sociosanitari com si es presta a les instal·lacions d’aquesta  Fundació.

Un altre argument que es fa servir és que no s’està d’acord en que es deixin sense funcionament unes instal·lacions que han suposat una forta Inversión pública, argument que al nostre entendre no té cap pes, sinó que molt al contrari, posa en evidencia que en el seu moment es van malbaratar recursos públics invertint-los per duplicar serveis. És a dir, quan es va invertir en el centre rehabilitador del centre sociosanitari de l’Ajuntament, a Batea ja existien les instal·lacions de la Fundació Privada Segle XXI i aquesta ja prestava el servei de rehabilitació a la comarca, per tant, el que ens hem de preguntar és quina va ser la decisió  equivocada, la d’invertir en la creació de serveis  que ja estaven coberts, o la de deixar posteriorment aquesta inversió sense ús.

I com a últim i desesperat argument, es diu que l’adjudicació del servei de rehabilitació a la Fundació Privada Segle XXI perjudica greument als ciutadans de Batea perquè les instal·lacions del centre sociosanitari són millors, quan fins ara s’havia dit públicament i en Ple que el servei que es donava era igual de bo als dos centres, i quan en tots els anys que porta en funcionament es desconeixen queixes del servei de rehabilitació que es presta a aquesta Fundació.

Finalment, cal dir que l’adjudicació del servei de rehabilitació a la Fundació Privada Segle XXI es va fer mitjançant un concurs públic, és a dir, es van publicar les bases i la convocatòria al DOG i es podia presentar qualsevol que complís els requisits fixats a aquestes bases, en canvi, només es va presentar la Fundació Privada Segle XXI. Per tant, podia la Generalitat prendre una altra decisió?, podia adjudicar el contracte a SAGESA o a l’Ajuntament de Batea quan aquests no s’havien presentat al concurs? Quan escrivim aquestes coses no podem més que sentir-nos una mica absurds, i així és precisament com ens sentim quan exposem coses tant evidents i que malgrat tot sembla que bona part de la gent no entén o no vol entendre.

Per part del govern municipal s’argumenta que hi han irregularitats en aquest concurs, en concret es diu que es va pressionar a SAGESA per a que no es presentés i que a l’Ajuntament de Batea no se’l va avisar. En què quedem, dons?, si SAGESA és una empresa pública, quin sentit té que la pròpia Administració Pública la pressioni per a que no es presenti a un concurs? Amb què la va pressionar o amb què la podia pressionar? Si era del seu interès, es podia presentar al concurs malgrat aquestes pressions? I per part de l’Ajuntament, no és la seva obligació revisar el DOG diàriament? Té la Generalitat l’obligació d’avisar-lo dels concursos públics que convoca? De qui és la responsabilitat de que l’Ajuntament no se n’hagi assabentat de la convocatòria del concurs, si és que n’hi ha alguna?

Realment tot això no són més que veritables enfrontaments polítics que es poden emportar pel camí la convivència a un poble, la Fundació Privada Segle XXI és una entitat de Batea, constituïda per veïns de Batea, a la que treballen moltes persones de Batea i de la Comarca, i no hi ha cap justificació per emprendre accions polítiques que la puguin perjudicar, sobretot perquè aquest perjudici no té cap contrapartida en forma de benefici per a l’interès general de la gent de Batea i de la Comarca.

Quan al Ple se li va dir a l’Alcalde que havia començat la casa per la teulada, és a dir, que havia pres mesures populistes contra l’adjudicació del servei de rehabilitació a la Fundació donat per fet que hi havia hagut  irregularitats al concurs, sense primer emprar les vies legals per demostrar aquestes irregularitats, aquest va parlar de la via legal i de la via política, és a dir, que ha optat per la via política, però ho ha fet de la pitjor manera, involucrant a la gent del poble en una qüestió estrictament política a la que només estan en joc els interessos o la imatge de dos partits, el PSC i Convergència i Unió, i no veritables interessos de la gent, que té cobert el servei de rehabilitació a la Comarca, i específicament aquest servei es manté a la nostra població.

Per a “colmo” dels despropòsits, es vol equiparar el dret a decidir de Batea sobre quina empresa o entitat ha de prestar un servei públic, amb el dret de Catalunya a decidir sobre el seu futur com a poble, fent pura demagògia i ridiculitzant una qüestió que està al cor de tots nosaltres, con és la nostra identitat, tant dels que senten que aquesta és la espanyola, com dels que senten que és la catalana, com dels que senten que son les dos, i nosaltres com a grup creiem que és de molt mal gust frivolitzar d’aquesta manera sobre una qüestió tant sensible. A més, la gent porta molt temps decidint, fins ara es prestava el servei de rehabilitació als dos centres i la gent decidia individualment a quin volia anar, de manera que si es vol conèixer aquesta dada només cal revisar el número d’usuaris d’un i altre centre, i si vol tenir en compte només als usuaris de Batea, també es pot extreure aquesta dada, el que evidencia encara més l’absurditat de la consulta i la seva manca d’utilitat pràctica.

Nosaltres, com a grup polític amb representació a l’Ajuntament però també com a veïns, estem francament preocupats per la imatge que del nostre poble es transmet a l’exterior. Els bateans no som així, no som gent bel·licosa ni complicada,  tenim un caràcter senzill, compromès i participatiu, exigim els nostres drets, però valorem la convivència fugint dels enfrontaments, i sobretot, som gent sensata. I com a gent del carrer i veïns del nostre poble que som,  no permetrem que ens manipulin i ens facin servir per demostrar no es sap ben bé el què, aquesta consulta no és una consulta popular, és una consulta impopular que no suma, no aporta res, només resta, confronta i divideix, per tant, cada un dels integrants de 100%XBatea, diem individualment i col.lectivament, que JO NO ANIRÉ A VOTAR!!! NOSALTRES NO ANIRÉM A VOTAR!!!