CENT PER CENT PREGUNTA

Com creieu que hauria de ser la taxa per a les terrasses dels bars?

Com creieu que hauria de ser la taxa de les terrasses dels bars ???

divendres, 27 de juny de 2014

PLE EXTRAORDINARI del 20-06-14Ja ens perdonareu per que en aquesta ocasió farem el resum del ple extraordinari del divendres 20 de juny sense haver fet abans el resum del ple anterior que esperem poder-lo fer ben aviat. Creiem que el que va passar en aquest últim ple és mereix fer-li un lloc extraordinari en els nostres resums tot trencant l’ordre dels mateixos plens en quan a temps.
Sessió extraordinària convocada per a un divendres a les 13:00 h, no és la primera ni serà l’última sessió que farem a la una del migdia, aquestes sessions solen ser de poca importància, per aprovar punts que tenen urgència en el temps i que passar-los en el pròxim ple suposaria estar fora de termini o endarrerir en excés alguna mesura molt urgent. Són plens que el Canal 21 no grava, com a conseqüència no es retransmeten i per tant la gent del poble no els pot veure, i és per aquesta raó que l’única oportunitat d’estar informada del que passa és mitjançant els nostres escrits o mitjançant el boca orella (aquest últim gens recomanat en els temps que corren). Perdoneu, m’he deixat l’últim mitjà, les actes dels plens penjades a la web de l’ajuntament, l’última la del 31-03-14.
Dels tres punts de l’ordre del dia que hi havien, els dos primers tractaven de les imposicions de contribucions especials a pagar pels veïns afectats per les obres d’arranjament de la Botera I i la Botera II. El resultat d’aplicar la normativa donava la xifra de 22,50 €/ml a pagar pels veïns, 100%xB i UPTA-PM van votar-hi a favor mentre que CIU es va abstenir.
El tercer punt tractava d’aprovar inicialment l’establiment d’un nou servei municipal, “servei municipal d’animació física i manteniment”. Per aprovar un nou servei municipal s’han d’elaborar diferents documents: una memòria justificativa, un projecte d’establiment i prestació del servei, i un reglament sobre el règim jurídic de la prestació. Aquesta va ser l’informació que se’ns va facilitar des de l’ajuntament, era la que estava a l’expedient d’aquest punt de l’ordre del dia. Ens la vam revisar tota del dalt a baix com sempre fem, vam trobar-hi alguna errada referent a la ubicació del servei que un cop informada als serveis tècnics i jurídics del nostre ajuntament, van rectificar tot agraint-nos haver-los avisat, però la veritat és que no sabíem quin tipus de servei es volia donar, no ho enteníem, el que sí que sabíem era el lloc on es volia fer, era al Centre SocioSanitari i Residència del municipi de Batea, concretament a la planta baixa i més exactament a la zona de rehabilitació. A la memòria i al projecte es parlava del “dret social de tot ciutadà a tenir un fàcil i lliure accés a l’activitat física i al coneixement i a la pràctica de l’activitat esportiva”, es parlava també “d’oferir als veïns de Batea un servei públic que cobreixi les necessitats bàsiques de desenvolupament i manteniment de les seves facultats físiques”, es deia més concretament que aquest servei era “ un servei públic adreçat als residents al municipi per a facilitar-los la pràctica socioesportiva, en qualsevol de les seves vessants d’animació física i manteniment”, també sortien les paraules com “enfortiment i tonificació muscular, manteniment físic”. Al reglament regulador es parlava de “fomentar l’educació física i l’esport”, es relacionava el servei públic del pavelló destinat a l’activitat esportiva amb aquest nou servei d’animació física i manteniment. També s’enumeraven tots els recursos materials i humans necessaris per realitzar aquest servei: els materials són una sala d’espera, vestidors, despatx, box de tractament individualitzat, sala de gimnàs, aparells de poleoteràpia, aparells de mecanoteràpia, banys de parafina, lliteres de tractament, aparells de electroteràpia, aparell de tracció cervical, espatlleres, paral·leles, thera band i material de propiocepció; els recursos humans són un metge, un fisioterapeuta i un auxiliar.
Amb tota aquesta informació, la veritat és que no enteníem massa bé quina necessitat volia cobrir aquest servei, si era compatible amb les activitats sociosanitaries que es realitzen en aquestes dependències actualment, si era realment necessari un metge, un fisio i un auxiliar per fomentar l’educació física augmentant la despesa laboral en 35.000 € més, si l’horari de 15:30 a 18:30 era compatible amb l’objectiu que perseguia aquest servei, si no s’estava incomplint la Llei 27/2013 de Racionalització i sostenibilitat de l’administració local envaint competències d’altres administracions, etc…Doncs bé, quan creiem que l’alcalde es disposava a explicar-nos més detalladament totes aquestes qüestions que la documentació no deixava gens clares, tal i com havia vingut fent sempre en tots els punts, aquest cop es limita a preguntar si volem dir alguna cosa abans de votar aquest punt, que es tracta d’aprovar l’establiment d’un nou servei i que tot està explicat a l’expedient…..com???? que si volem dir alguna cosa????, no ens heu d’explicar res????. Quan creiem que ja ho havíem vist tot, ens trobem amb aquesta situació:
a.    Ple extraordinari a les 13:00 h.
b.    Sense gravació del Canal 21.
c.    Amb l’establiment d’un nou servei.
d.    Sense exposició, ni explicació del punt ni per part de l’alcalde ni per cap dels seus regidors.
e.    Només amb l’intenció de votar, sense donar explicacions de res.

Li vam fer tot un seguit de preguntes els dos grups de l’oposició i la resposta del senyor alcalde va ser que era la nostra opinió però que tot estava ben explicat a l’expedient. Increïble però cert.
Si quan vam entrar al ple teníem algun dubte més que raonable de les intencions de l’equip de govern amb l’establiment d’aquest servei, aquesta postura no va fer més que reafirmar-nos en que estàvem davant de l’intenció d’establir un servei de rehabilitació encobert darrera d’unes definicions que ni el mateix equip de govern es veia en cor de explicar-les, i davant d’aquesta evidencia i tenint majoria absoluta, el millor és VOTAR…..el millor per a l’equip de govern, no per al poble, no per a la seva convivència, no per als usuaris d’aquests serveis, no per als treballadors d’aquests centres, no, no, no.
Preguntes sense resposta:
-       És necessari un metge, un fisio i un auxiliar per fomentar l’educació física?
-       Són necessaris tots aquests aparells d’electroteràpia i altres per la pràctica socioesportiva?
-       Què és la pràctica socioesportiva?
-       És pretén donar un servei de rehabilitació?
-       En cas negatiu, quina diferencia hi haurà amb aquest?
-       Creieu que esteu incomplint la Llei 27/2013 sobre duplicitat de competències?
-       La vostra postura de no exposar, ni explicar, ni debatir hagués estat igual amb la gravació del Canal 21?

Evidentment que el vot de 100%xB va ser en contra juntament amb el de CIU.