CENT PER CENT PREGUNTA

Com creieu que hauria de ser la taxa per a les terrasses dels bars?

Com creieu que hauria de ser la taxa de les terrasses dels bars ???

dissabte, 15 de juny de 2013

SALA DE VETLLA vs TANATORI A BATEACom probablement tots sabeu, en el ple del 25 d’abril l’equip de govern de l’ajuntament de Batea va incloure com a punt de l’ordre del dia la implantació del servei funerari municipal, concretament d’una Sala de Vetlla ubicada a l’avinguda Terra Alta núm. 60 (antiga Creu Roja). Aquesta és una infraestructura que tots els grups vàrem portar al nostre programa electoral i per tant que tots hi estem d’acord, és un servei que ha passat a ser necessari pels canvis socials soferts en els últims anys. Fins fa poc majoritàriament el velatori es realitzava a casa del difunt, les cases solien ser prou grans per poder-ho fer i en molts cops els últims dies de vida es passaven a casa amb la família, en la actualitat les vivendes no solen ser tant grans, molta gent viu en pisos que limiten aquesta possibilitat i en la majoria de casos els últims dies es passen en els hospitals, aquests són tant sols alguns dels factors que justifiquen la necessitat d’aquest servei en el municipi. Queda per ten CLAR i CATALÀ que el nostre grup 100%xB, igual que la resta de grups del consistori està A FAVOR de la implantació del servei funerari. El nostre grup té la mania per a molts molesta, de mirar-se les inversions molt bé, d’analitzar-ne la bona planificació, pensant en el futur, analitzant la ubicació, els serveis que es poden oferir actualment i els que es poden oferir mes endavant, mirant de complir uns mínims de requisits per al correcte funcionament de les infraestructures, aproximant físicament les activitats relacionades, etc.. és clarament evident que tot això requereix d’un temps i que com més invertim en aquest procés, millors resultats tindrem a la llarga.
La proposta de l’equip de govern (UPTA-PM) va ser la implantació del servei funerari a l’avinguda Terra Alta número 60, el nostre grup va demanar si es podia treure de la proposta la ubicació per poder debati-la amb més temps i exposar alternatives per a nosaltres molt millors, d’aquesta manera els vots del nostre grup haguessin estar favorables a la proposta, la resposta va ser que la ubicació estava clara i que no es trauria de la proposta, el nostre grup va votar en contra de la proposta tot explicant que el vot desfavorable era degut a la ubicació i no al servei.
El passat 05 de juny vàrem presentar a l’ajuntament de Batea un seguit d’al·legacions a la UBICACIÓ del servei funerari que us resumim:
1.       Proximitat amb una Llar d’infants (que posteriorment a l’expedient, de fet fa pocs dies, ens han dit que la tancaran per falta de nens), Penya Barcelonista, Institut-Escola, CAP, etc...
2.       Impossibilitat d’ampliació per estar dins el casc urbà limitada per altres edificacions veïnes, sense possibilitat de sala per a cerimònies civils.
3.       Sense zona d’aparcament i amb interferència directa a la circulació normal de la zona.
En aquestes mateixes al·legacions els hi suggerim com a ubicació al nostre entendre molt més adequada el polígon industrial, pròxim a la població però no al ben mig del nucli urbà, sense interferir amb altres activitats, recollit, amb intimitat, accessible amb tràfic rodat, amb zona d’aparcament, amb possibilitat de realitzar el projecte en varies fases, ampliant a mesura que els serveis s’ampliïn, prop del cementiri, amb possibilitat de evolucionar fins a TANATORI.
Us expliquem breument la diferència entre Sala de Vetlla i Tanatori, la Sala de Vetlla tant sols disposa de zones o sales per a la vetlla del difunt amb cambres adequades per a la conservació del mateix, mentre que el Tanatori disposa a més de les sales de vetlla, sales d’autòpsies, sales de tanatopràxia (pràctiques estètiques i higièniques), crematoris, etc...
La modalitat de concessió del servei a 50 anys creiem que no s’adequa a la instauració d’aquest servei dins del casc urbà sense la possibilitat d’ampliació i adequació a les noves necessitats que segurament es donaran en aquests 50 anys. No volem que per la precipitació, per voler donar-li un us a un local sense us, per no voler invertir en una infraestructura que al nostre entendre ho mereix tant o més que altres, per no planificar amb visió de futur, d’aquí a uns anys haguem de canviar  d’ubicació el servei amb el sobrecost que això implicaria.
Amb tota la informació que hem anat recollint tant sols trobem casos de desaprovació en la instal·lació de tanatoris dins del casc urbà, alguns exemples com Lestedo, Paterna, Novallas, Dénia, Santa Cruz, Calahorra, Alomartes.... on finalment s’han canviat les ubicacions degut a les al·legacions reafirmen la nostra posició.
Us invitem a que reflexioneu amb nosaltres sobre aquesta qüestió i ens feu suggeriments, observacions o ens doneu la vostra opinió.