CENT PER CENT PREGUNTA

Com creieu que hauria de ser la taxa per a les terrasses dels bars?

Com creieu que hauria de ser la taxa de les terrasses dels bars ???

dimecres, 16 de juliol de 2014

INSTÀNCIA DE L'OPOSICIÓ & DECRET D'ALCALDIAJa ens perdonareu però un altre cop ens hem de saltar l’ordre dels nostres escrits per donar preferència a un decret d’alcaldia que al nostre entendre és tota una declaració d’intencions d’aquest equip de govern. Hem d’ajornar el resum del ple del 30 de juny que va ser llarg, amb molts punts dins de l’ordre del dia i com no podia ser d’una altra manera i ja ve sent costum, amb punts nous que es van afegir en el mateix moment del ple. Com a única referència a aquest ple i que ens servirà per posar-nos en situació, direm que en el punt de precs i preguntes el nostre grup va preguntar a l’equip de govern si ens podien explicar amb claredat en què consistiria aquest nou “servei d’animació física i manteniment” ja que en el ple anterior no ho havien fet  no sabem per quina raó i s’havien limitat a dir que tot estava a l’expedient i que no tenien que explicar res més. Vam aprofitar la presència del Canal 21 per evitar una resposta com la del ple anterior i la veritat és que va funcionar, no ens va aclarir cap de les qüestions que li vam preguntar però com a mínim va respondre explicant que aquell servei era molt més que un servei de rehabilitació, que anava més lluny que la rehabilitació. 
La seva única resposta a totes aquestes preguntes va ser amb forma de rialla i dient que li semblava que estàvem molt preocupats per la legalitat d’aquest servei i per la seva creació. Bé, sembla que l'equip de govern això no li preocupa, no li preocupa la legalitat (no ho sembla), no li preocupa que la gent del poble no tingui ni idea del que és aquest servei (primer el crea i després ja ens explicarà amb una reunió per a tot el poble del que es tracta), no li preocupa fer modificacions de crèdit de 35.000 € per pagar part d’aquest servei, no li preocupa contractar nou personal amb la possibilitat d’estar incomplint la Llei 27/2013 de Racionalització i Sostenibilitat de l’administració local, no li preocupa res, res de res, ho celebrem!!!!!, però preguem respecte per al nostre grup que sí que hi està preocupat i no poc, no tant sols per la creació del servei sinó per com l’equip de govern està fent les coses.
Després del Ple Ordinari del dia 30 de juny, al que l’Alcalde tampoc va donar una explicació entenedora del nou servei d’animació física i manteniment, el nostre grup va creure oportú presentar una instancia a l’Ajuntament demanant tota la informació relativa a les instal.lacions afectades per a la prestació d’aquest servei (planta baixa de la Residència al carrer del Cos, 10) i als possibles acords i/o convenis signats amb SAGESSA, que és qui utilitza i gestiona aquestes instal·lacions en l’actualitat. L’objectiu d’aquesta instància era obtenir la informació necessària sobre les condicions de la prestació d’aquest servei per a poder presentar, si ho creiem necessari, al·legacions i suggeriments al reglament i memòria justificativa del mateix. La instància la podeu llegir en aquest enllaç: INSTÀNCIA
Passats 5 dies després de la presentació de la instància, rebem la resolució a aquesta en forma de decret d’alcaldia que us adjuntem en aquest altre enllaç: DECRET D'ALCALDIA. També rebem aquesta altra resposta a una instància on demanàvem còpia de totes les minutes i sol·licituds de provisions de fons emeses per Advocats i Procuradors durant el present mandat: Resposta 2na Inst..
El Decret parla del dret dels regidors a obtenir informació dels expedients municipals, parla de interpretar-lo restrictivament!!!!..... i nosaltres ens preguntem, si no ens dóna accés a nosaltres que som representants d’una part del poble?? a qui li donarà l’accés?? hem d’anar a un jutge?? que hi ha en aquests expedients que no ens vol deixar-ho veure?? I per altra banda, quin és el problema en facilitar a l’oposició còpia de les factures de les despeses en advocats i procuradors, és que no vol que sabem el que realment s’està gastant?
El Decret s’excusa en que demanem accés als expedients d’activitat referents als locals del carrer del Cos número 10 i que això no té res a veure amb el servei d’animació física i manteniment. Però senyors!!!!!! Ens acaben de dir que aquest servei es realitzarà al carrer del Cos número 10, d’on hem de demanar els expedients, de la biblioteca municipal?? Què els hi passa a aquests expedients?? Són expedients secrets??
El Decret s’excusa en que donar-nos accés a aquests expedients podria suposar el “col·lapse de l’activitat administrativa de l’Ajuntament”. Commmmm??? És broma??? Això és “transparència”??? Així voleu que exercim el nostre dret de representació???  Sense informació??? Una reflexió senyor alcalde, si tot el temps invertit en la redacció d’aquest decret l’hagués invertit en posar-nos damunt la taula tot l’expedient, les còpies ja ens les haguéssim fet nosaltres, sembla impossible però també sabem fer anar la fotocopiadora, li garantim que no es produiria cap col·lapse.
El Decret ens diu que aquesta informació que es demana ja ha estat explicada i exposada reiteradament per l’Alcaldia.....segur???, no recordem cap “col·lapse de l’activitat administrativa”, no recordem cap “obstrucció del normal funcionament de l’oficina municipal”, ......
Aquesta pròxima reflexió que fa el Decret és tota una declaració, ens diu que la sol·licitud presentada s’entén emmarcada envers l’assumpte de la Fundació Privada Terra Alta Segle XXI,....Commmmmm??? Us tornem a posar l’enllaç de la instància: INSTÀNCIA. On hi posa això??? no hi veiem res de la Fundació... És una afirmació de l’Alcalde que el servei d’animació física i manteniment té alguna cosa a veure amb l’assumpte de la Fundació??? Almenys sembla que amb aquest Decret el senyor alcalde ja ens està aclarint algunes coses sobre aquest servei, no sé si era la seva intenció, però a nosaltres ja se’ns estan responent algunes preguntes.... Aquesta afirmació només té una lectura,  l’Alcalde admet expressament que el servei d’animació física i manteniment serà en realitat el servei de rehabilitació que fins ara prestava la Fundació a Batea, però, en quines condicions el prestarà l’Ajuntament, de manera completament legal?????? Si fos així, no necessitaria disfressar el servei i donar-li un nom que no reflexa la realitat, i sobretot, no necessitaria amagar informació a l’oposició ni al poble. No us sembla que això és tenir una doble moral?, pot exigir als altres el compliment estricte de la legalitat, i en canvi ell o ells saltar-se-la o vorejar-la quan i com els convé?
El Decret ja arriba a la seva màxima expressió quan afirma que aquest grup municipal ha intentat treure informació de l’Ajuntament per mitjans indeguts i que per tant la finalitat que persegueix “pot ser il·lícita”. A hores d’ara els nostres lectors ja poden fer-se una idea que estar informats en la nostra posició és “misión imposible”. És que obtenir informació dels expedients municipals és pot considerar il·lícit??? És que l’oposició no té dret a obtenir còpia dels convenis signats entre l’Ajuntament i SAGESSA??? És que l’oposició no té dret a obtenir còpia dels expedients d’activitat de l’edifici del Carrer del Cos??? Dons es veu que no, perquè un regidor del nostre grup va ser “advertit” per part de l’Alcalde de que seria denunciat davant dels Mossos d’Esquadra per espionatge, per haver fotografiat documents que formen part d’un expedient municipal al que, no sols l’oposició, si no qualsevol ciutadà, té dret a accedir-hi. De què te por el Sr. Alcalde??? És que a l’Ajuntament hi ha informació que es pot utilitzar en la seva contra???. Dons amb aquesta forma de procedir, sincerament ens crea un dubte més que raonable.
El més contradictori és que això ho diu un Alcalde que a hores d’ara està imputat per prevaricació i per nomenament il·legal dels tècnics municipals. Resulta que el nostre grup, fins ara, ha evitat parlar de la querella criminal interposada contra el senyor alcalde per tal de respectar estrictament la seva presumpció d’innocència, i en canvi, el senyor Alcalde, no sols no fa la més mínima autocrítica, si no que es creu autoritzat per acusar a l’oposició de voler utilitzar documentació de l’Ajuntament de manera il·lícita!!!! Però en quin país vivim??? És el món al revés!!!!
Bé, i per últim s’excusa en “preservar l’interés públic” per desestimar les peticions de la nostra instància. Això és el que nosaltres definiríem, irònicament, com un exercici de transparència d’acord amb els temps que vivim i amb els polítics que ens governen, un exemple de la frase “aquí no hi ha res que amagar” o millor dit “aquí no hi ha res que ensenyar”. És a dir, que per al nostre Alcalde l’interés públic passa per “parar compte” amb quina informació arriba a La Fundació, o quina altra interpretació es pot extreure d’aquestes afirmacions contingudes al Decret?: “Atès que correspon a aquesta Alcaldia preservar l’interés públic i, per tant, intentar que en tot el que fa referència al grup de 100%xBatea i l’entorn de la Fundació Privada Terra Alta Segle XXI estigui sempre ben justificat segons la normativa vigent.”. O sigui, 100%xBatea no és només un grup de l’oposició, si no “l’entorn” de la Fundació, i per tant, totes les nostres accions són sospitoses, però es clar, les de l’Alcalde NOOOO, tot és net, transparent i cristal·lí, i aquest Decret ho acaba de demostrar.
Per últim voldríem fer dos apunts, el primer és que sempre intentem posar-nos al lloc de l’equip de govern, al lloc del senyor Alcalde, dels regidors, intentem entendre la seva postura, el que faríem nosaltres en el seu lloc, és un bon exercici, el que no tenim tant clar és que l’equip de govern faci el mateix, no sé si mai s’ha posat en el nostre lloc o si realment creu que el nostre lloc (l’oposició) no hauria d’existir. De totes maneres, i encara que sigui en aquestes condicions “impossibles”, farem el que estigui en les nostres mans per exercir la nostra responsabilitat com a regidors a l’Ajuntament de Batea, com hem fet fins ara, i continuarem demanant informació i explicacions encara que aquestes peticions rebotin contra una paret, és la nostra responsabilitat.
El segon apunt és que demanem, una vegada més, que els comentaris que es facin al nostre blog siguin constructius i respectuosos, no volem que els comentaris que es realitzen de manera anònima en aquest blog serveixin per l’insult fàcil o la mofa de ningú. Tothom pot opinar, encara que sigui de manera anònima, faltaria més, però aquest blog ha de servir per sumar i aportar postures i opinions, per preguntar, per suggerir..., per això ens reservem el dret d’esborrar els que no segueixin aquest patró. Esperem que ens entengueu, moltes gràcies.