CENT PER CENT PREGUNTA

Com creieu que hauria de ser la taxa per a les terrasses dels bars?

Com creieu que hauria de ser la taxa de les terrasses dels bars ???

diumenge, 27 d’abril de 2014

PLE EXTRAORDINARI del 08-04-14Tal i com ja els vam anunciar en el resum del ple anterior, aquest ple extraordinari es va convocar arran de la suspensió del ple ordinari del 31-03-14, ja els vam explicar les raons i els recomanem que abans de llegir aquest resum, llegeixin l’anterior per poder entendre millor “o no”, tot el que està passant.
Aquesta sessió plenària es va convocar a les 10:00 h del matí, suposem que la intenció que es perseguia amb tot plegat era buscar una mínima afluència de gent ja que en els plens anteriors on es tractaven temes de la Fundació havien aplegat fins ara molta gent que es sentia afectada d’una manera o altra. Per una banda volem donar molta informació i transparència als plens de l’ajuntament, es graven quasi tots i es retransmeten pel Canal 21, i per l’altra convoquem les sessions plenàries a les 10:00 h del matí quan és evident que la gent està treballant (regidors i ciutadans), els problemes s’han d’afrontar de cara, s’han d’assumir les conseqüències de les nostres accions i saber defensar les nostres postures, convocar plens a les deu del matí podríem dir que és una altra opció.


El primer punt va ser el vuitè punt del ple anterior on es tractava d’aprovar la interposició de querella i exercici d’accions penals i civils per delicte de falsedat documental contra Teresa Arnal Vidal i contra Miquel Joan Rams Suñé, i un altra querella contra aquest últim per delictes de falsedat documental i estafa processal. El nostre regidor Ramon va haver d’abandonar el ple per tenir el deure d’abstenció tal i com havia fet en el ple anterior. En el ple ordinari anterior on es va començar a debatre aquest punt, l’alcalde va fer llegir un informe de la secretària de l’ajuntament on es concloïa que l’alcalde era l’òrgan competent per a la interposició de la querella i per tant  l’alcalde decidia que NO ES VOTARIA aquest punt. En aquest altre ple les coses van deure de canviar molt per que finalment es va votar el punt amb el vot a favor de tots els regidors de l’equip de govern (UPTA-PM), l’abstenció de l’alcalde i el vot en contra del regidor de 100%xB i del regidor de CIU. En definitiva es va passar de no haver de votar el punt en el ple anterior per ser l’alcalde competent per decidir interposar la querella, a haver de votar el punt i abstenir-se el mateix alcalde, segons va explicar ell mateix, els advocats que li porten el tema de la querella li van recomanar aquesta postura, li van recomanar que ell s’abstingués de votar, però NO es va abstenir de participar en el debat tal i com ho van haver de fer dos dels nostres regidors. La veritat és que el debat d’aquest punt ja s’havia fet en el ple anterior i el nostre regidor es va remetre a tot el exposat en el seu dia, per la seva part l’alcalde va tornar a fer una recopilació de tots els fets i es va debatre tot menys la interposició de la querella, el regidor de CIU li va demanar explicacions a l’alcalde sobre els incidents ocorreguts a la Residència en els que es van despendre de la façana dues plaques i van caure al carrer just al costat de l’entrada del Institut Escola, l’alcalde li va contestar que ja s’havien reparat els desperfectes i que segons els hi havien dit, tot estava perfecte. L’alcalde també va remarcar que l’ajuntament no té cap responsabilitat sobre la façana d’aquest edifici, tot i que uns minuts abans havia dit que l’edifici era propietat de l’Ajuntament ¿¿¿???. Cinc vots a favor d’interposar querella contra dos veïns del poble, cinc regidors que actuen en representació del poble de Batea, un alcalde que s’absté de votar però NO de participar en el debat, un poble que s’està dividint per moments, famílies que s’estan trencant, amics que es deixen de parlar,... tant sols els hi faríem dos preguntes a aquests cinc regidors que van alçar el braç: realment creieu que és això el que vol el poble de Batea?, és això per al que creieu que us van donar confiança?.

El segon punt era ratificar el Decret d’Alcaldia 88/14 de desestimació de les al·legacions formulades per la Fundació a la proposta de resolució de l’expedient sancionador. En definitiva el decret desestima totes les al·legacions i dóna com a bona la sanció de 14.000,00 € (9.000 € + 5.000 €) que es proposava, la Fundació haurà de pagar aquesta quantitat per que segons l’ajuntament està exercint el servei de rehabilitació ambulatòria sense els permisos correctes. Des de el nostre grup es va insistir una vegada més en que aquest procés sancionador s’hauria d’aturar fins que la justícia es pronunciï, hi ha un contenciós admès a tràmit sobre les actuacions de l’ajuntament, això significa que s’investigarà tot el procediment i per tant s’hauria d’esperar fins que el jutge en digués alguna cosa. Com a comparativa entre les diferents maneres de fer les coses, el nostre grup va voler remarcar com davant del despreniment de dues plaques de la façana de la Residència just al costat de l’entrada del Institut Escola no s’obra cap procediment, no se li dóna la més mínima importància i s’arregla tot amb una mica de cement-cola, i com davant d’una porta i dues escales de la Fundació, es posen dues querelles i una sanció de 14.000,00 €.

Hi ha o no hi ha diferents maneres de fer les coses??  

divendres, 11 d’abril de 2014

PLE ORDINARI del 31-03-14Com segurament ja sabran o hauran vist pel Canal 21, el ple ordinari del 31 de març es va suspendre just quan estava a punt d’acabar-se, el punt número 8 va ser el desencadenant, el punt 9 d’assumptes d’alcaldia i el 10 de precs i preguntes no es van poder realitzar. Va ser per aquest motiu que vuit dies després es va convocar un ple extraordinari, aquesta vegada a les deu del matí, no sabem ben be perquè es va elegir aquesta hora tan intempestiva, tots treballem i no ens agrada haver de deixar la feina a mig matí, suposem que era una estratègia més per evitar sentir un malestar generalitzat que ja els advertim per endavant que no depèn de l’hora del dia, només depèn de les accions que es prenen aquell dia, siguin a les deu del matí o les deu de la nit. Feta aquesta introducció començarem amb el resum dels dos plens.
En el ple ordinari del 31-03-14 es va començar amb l’aprovació de les actes de les sessions anteriors amb unanimitat, en el segon punt es va donar compte de la correspondència rebuda, en el tercer punt es va donar compte dels decrets d’alcaldia, el nostre grup va demanar que ens expliquessin el decret referent als dos treballadors que fan treballs de neteja pel poble, l’alcalde ens va dir que formaven part d’un Programa de Formació i Treball organitzat pel Consell Comarcal. El quart punt era ratificar el pla pressupostari a mig termini 2015-2017, es una previsió dels pressupostos que obliga la llei, CIU es va abstenir i la resta vam votar a favor. El cinquè punt era aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques i l’expedient de contractació de les obres de la Botera I i la Botera II, el nostre grup va proposar afegir al plec un punt que obligués al contractista a presentar un pla de senyalització preventiu amb l’objectiu d’advertir de les obres a la Botera molt abans d’arribar-hi per evitar així problemes de trànsit i senyalitzar les rutes alternatives, no hem d’oblidar que són uns carrers molt transitats per transports de la Cooperativa, la Sat, Cellers, Comerços i veïns, l’alcalde va dir que això era feina de la direcció d’obra, lamentablement ja estem acostumats a que no es tinguin en compte les nostres propostes, em vam fer unes quantes en l’aprovació del projecte que també es van desestimar, tot i així i pensant sempre amb el poble el nostre vot va ser favorable. En el sisè punt es va aprovar per unanimitat la pròrroga de la vigència del pla local de polítiques de dones.
El setè punt tractava d’aprovar un conveni entre el Departament de Territori i l’Ajuntament per a la cessió de la antiga carretera C-221 que passava pel mig del poble, en definitiva es pretenia cedir aquest tram de carretera que fins aleshores era responsabilitat del Departament, a l’Ajuntament per a que a partir d’ara sigui ell el responsable del seu manteniment. Com resulta que el nostre grup té la mala costum de mirar-s’ho tot, comprovar-ho i analitzar-ho bé, ens vam adonar que la proposta d’acord estava mal redactada i també tenia errades de longituds, el tècnic de l’ajuntament havia redactat un informe favorable a la proposta però l’alcalde tot i tenir aquest informe favorable va decidir en aquell mateix moment treure aquest punt i no aprovar-lo per que no ho veia clar.
El vuitè punt tractava d’aprovar la interposició de querella i exercici d’accions penals i civils per delicte de falsedat documental contra Teresa Arnal Vidal i contra Miquel Joan Rams Suñé, i un altra querella contra aquest últim per delictes de falsedat documental i estafa processal. Dos dels nostres regidors, la Cinta i el Ramon, van tenir que abandonar el ple per tenir el deure d'abstenció (la Cinta és familiar de membres de la junta de la Fundació i el Ramon és el germà de la Teresa Arnal Vidal), no sense abans demanar-li a l’alcalde que ell també hauria d’abstenir-se ja que té interposada una querella per part de la Fundació i aquesta està admesa a tràmit i haurà de declarar als jutjats en relació a tot aquest afer. Els nostres dos regidors van abandonar el ple, l’alcalde no ho va fer i tot seguit va fer llegir un informe a la secretària de l’ajuntament on concloïa que l’alcalde era l’òrgan competent per a la interposició de la querella, en resum volia dir que no era necessari un acord de ple i per tant l’alcalde va decidir que aquest punt NO ES VOTARIA, ho hem posat en negreta per que tot això va fer un gir de 180 graus en el pròxim ple però ja ho explicarem més endavant. El primer que hem de dir i que el representant de CIU (Xavier) ja va dir en el ple, era que on c…….. estava aquest informe quan vam anar a consultar l’expedient d’aquest punt, no n’hi havia cap, aquest informe es va fer el mateix dia del ple, senyors i senyores…… així és molt difícil de participar positivament en un ple de l’ajuntament. Aquell mateix dilluns, el senyor Alcalde va dictar un decret d’alcaldia sobre la resolució del procediment sancionador contra la Fundació Terra Alta Segle XXI (14.001,00 € de sanció) i va tenir l’amabilitat d’enviar als treballadors de l’ajuntament  per a que ens portessin una còpia del decret ja que es tractaria al punt d’assumptes d’alcaldia. Però NO, NO, NO va pensar d’enviar-nos aquest informe, un informe de la secretària, no devia ser prou important o no interessava que ho sapiguéssim abans del ple,…. Tant sols demanem una resposta sincera, perquè???? La veritat és que si així es volen arreglar les coses, no ens imaginem si s’anés amb mala intenció……La Fundació va deixar damunt de la taula una proposta que va transmetre el representant de CIU Xavier, que es fes la famosa consulta sobre la rehabilitació, i en el cas que la gent no volgués la Fundació, aquesta deixaria de donar el servei de rehabilitació definitivament, l’ajuntament encara no s’ha pronunciat. Va ser quan el regidor Xavier Galcerà va començar a nombrar els noms i cognoms de la gent que havia fet un “me gusta” a un comunicat pel facebook que informava de l’admissió a tràmit de la querella contra Joaquim Paladella i Iñaki Copoví, que la gent es va exaltar i va començar a escridassar i a retreure que digués el nom de la gent. Tant sols recordar-li al regidor Xavier Galcerà que ell va ser el primer de 9 “me gustas” quan el senyor alcalde va anunciar pel facebook el següent:
Avui s'ha ordenat el cesament de forma cautelar de l'activitat de rehabilitacio a la Fundacio Privada Segle XXI, per estar en situacio ilegal.
Per favor Xavier, per favor. Ja en aquell moment ens hagués agradat un botó del “no me gusta” però de moment no existeix.....
Es va suspendre el ple pel rebombori que tot plegat va suposar,..... deixarem per a la segona part el ple extraordinari, del tot revelador del que està passant al poble de Batea i que no podeu deixar de llegir.