CENT PER CENT PREGUNTA

Com creieu que hauria de ser la taxa per a les terrasses dels bars?

Com creieu que hauria de ser la taxa de les terrasses dels bars ???

dimarts, 11 de febrer de 2014

PLE ORDINARI del 30-12-13Ja sabem que ha passat més de un mes des de el ple del 30 de desembre del 2013 i que n’hi ha hagut un altre de extraordinari en data 23 de gener del 2014, hem trigat en passar el resum per que hem estat enfeinats revisant documentació, redactant el pressupost per al any 2014, presentant propostes per a aquest any vinent,.... Suposem que quasi tothom haurà pogut veure la retransmissió dels plens pel Canal 21, segurament hauran estat els plens més vistos juntament amb el del 03 de desembre del 2013, i no tant sols a nivell municipal o comarcal. No podem dir que aquest ressò mediàtic on ha sortit el nom de Batea ens agradi gens ni mica, preferiríem que es parlés de Batea i de la seva gent per altres temes relacionats amb la cohesió, no amb la divisió, amb el sumar, no amb el de restar, però no som nosaltres els que dirigim aquesta pel·lícula, som actors secundaris, això sí, de figurants res de res.
El ple del 30 de desembre constava de 13 punts, el qual ens indicava que seria llarg, de tots els punts caldria destacar-ne els següents: 
    5. Aprovació per unanimitat de la delegació del servei de recollida i tractament de residus municipals al Consell Comarcal de la Terra Alta, l’alcalde va explicar que això suposaria un estalvi del 30% però que no estava gens clar que la sortida de l’actual consorci pogués ser efectiva en breu.
    6. Aprovació per unanimitat de la moció per l’aturada definitiva i desmantellament del projecte Castor.
    7. Aprovació amb tots els vots a favor i l’abstenció de un dels nostres regidors (Jordi Casadó) per creure que potser podia ser part interessada al ser soci de una de les bodegues de Batea, de l’autorització a Bodegues Torres per a l’ús del nom de Batea en un dels seus vins, Rebels de Batea (vi jove, garnatxa negra, D.O. Terra Alta).
    8. Aprovar les resolucions d’alcaldia relatives al cessament de l’activitat de rehabilitació en el local de la Fundació Terra Alta Segle XXI i sol·licitar als jutjats del Contenciós-Administratiu l’autorització d’accés per a procedir a l’execució forçosa del decret 373/13 (decret que resolt cessar l’activitat de rehabilitació). Com era d’esperar, es va aprovar amb els vots favorables dels regidors de UPTA-PM i els vots en contra de la resta de grups, 100%xB i CIU. Des de que va començar tot aquest enrenou degut a la pèrdua del servei de rehabilitació del Centre Municipal gestionat per Sagessa per no haver-se presentat al concurs, la Fundació ha defensat tenir els permisos i complir amb la normativa vigent, però l’ajuntament sempre els hi ha desestimat tota mena d’al·legacions. Aquesta darrera vegada no podia ser diferent, la Fundació va presentar una comunicació de canvi no substancial de l’activitat on explicaven entre altres que realitzaven l’activitat de rehabilitació i logopèdia a pacients externs, i després de tenir tancat aquest servei durant unes setmanes van tornar-lo a obrir amb l’acceptació i recolzament del Departament de Salut. Al dia següent d’haver presentat la comunicació, l’ajuntament els hi comunica que ha resolt no acceptar la comunicació al·legant tota una sèrie d’incompliments, hi haurà gent que pot pensar que això és efectivitat en la resolució de conflictes, hi haurà gent que pot pensar que això és tenir voluntat de diàleg, el nostre grup pensa que això és voluntat de buscar problemes on no hi són, de trovar-los, fer un diagnòstic subjectiu, condicionat i fals per proposar després unes solucions equivocades, en definitiva de tancar un servei donat per una fundació sense pensar ni en un moment en el benestar dels usuaris d’aquest servei, que per altra banda hauria de ser l’única prioritat d’un equip de govern amb vocació de servei a tots els seus conciutadans. L’alcalde va insinuar que un dels nostres regidors potser s’hauria d’abstenir de participar en el debat d’aquest punt per que la seva germana era la tècnica que firmava la comunicació de l’activitat, el nostre regidor li va contestar a l’alcalde que la seva germana era una professional i no era part interessada en l’assumpte i que per tant sí que hi participaria. De tota aquesta documentació aportada per la Fundació, i a criteri de l’alcalde assessorat pel servei tècnic de l’ajuntament, ara resulta que el problema són dues escales, els serveis tècnics reprodueixen una normativa canviant la paraula “establiment” per la de “edifici”, l’alcalde escriu al facebook que en aquesta pel·lícula els bons guanyen i que els bons són ells (equip de govern), la veritat és que tot plegat resulta surrealista, ens agradaria que tota aquesta situació fos una pel·lícula com diu l’alcalde i que un cop vist el THE END poguéssim tornar a la vida real, a treballar per al poble, a treballar AMB el poble, i no en contra de ningú. Puntualitzar que el Contenciós presentat per l’ajuntament demanant l’autorització per accedir a la Fundació i poder executar el decret 373/13, no valorarà en cap cas si la decisió presa per l’ajuntament de cessar l’activitat està o no ben presa, està o no ben fonamentada, si hi ha perill o no per a les persones, etc... tot això en tot cas ho resoldrà un altre contenciós presentat per la Fundació. Com a conclusió podríem dir que la via per arribar a una bona entesa s’ha esgotat, ara tot a passat a la via judicial i això no ens hauria d’alegrar, significa que hem fracassat en el diàleg i això ens entristeix. En moltes de les exposicions de l’equip de govern en referència a aquest tema s’insisteix en tres conceptes repetidament que ens agradaria aclarir, l’un és el tancament del centre de rehabilitació de l’ajuntament, l’altre és la pèrdua de llocs de treball i l’últim és el que fa referència a la compatibilitat dels diferents serveis en un mateix edifici. Respecte al tancament del centre de rehabilitació de l’ajuntament cal dir que no s’ha tancat cap centre, al centre socio-sanitari (infraestructura municipal) existeix una sala dedicada a la rehabilitació on és realitzen les tasques de rehabilitació als usuaris de la residència, als usuaris de les places de hospital de dia, als usuaris de les places de Centre de Dia (quan es disposava d’aquestes places, actualment no en tenen) i als usuaris de rehabilitació ambulatòria i logopèdia fins fa ben poc. La situació actual és que aquesta sala de rehabilitació actualment dóna els serveis a la gent de la residència i a les places de hospital de dia, per tant no s’ha tancat cap centre, s’ha deixat de donar un servei a uns usuaris en concret. Referent a la pèrdua de llocs de treball cal remarcar que la professional “fisioterapeuta” que treballava, encara ho fa, però havent vist reduïda la seva jornada, i ens estranya aquesta insistència en els llocs de treball quan resulta que fa ben poc es va decidir des de l’ajuntament tancar la llar d’infants Los Carrollets i suprimir d’aquesta manera dos llocs de treball. Per últim, la compatibilitat dels diferents serveis de rehabilitació, centre de dia, hospital de dia i residència mai han estat un inconvenient al centre socio-sanitari de l’ajuntament, perquè aquesta insistència quan es parla de la Fundació?
    11. Després de tots aquests punts, va arribar la proposta del nostre grup en relació a la Llar d’Infants “Los Carrollets”. En primer lloc volem donar les gràcies a tots els integrants de 100%xB que amb molt d’esforç i pocs recursos van ser capaços de realitzar un estudi-projecte de viabilitat per a l’ampliació d’aquesta llar d’infants. A diferència de l’equip de govern, quan s’està a l’oposició, aquesta no disposa dels recursos tècnics de l’ajuntament per a realitzar estudis, projectes, presentacions, etc...des de aquí un reconeixement anònim a tots i totes les que d’alguna forma veu fer possible aquesta proposta. Després de un ple com aquest, se’ns va demanar que fóssim breus, i ho vam ser, però us adjuntem tota la informació per a que ens digueu que us sembla la nostra proposta. Estudi de viabilitat per a l’ampliació de la Llar d’infants Los Carrollets fins a 41 places. MEMÒRIAPLÀNOLSAMIDAMENTS