CENT PER CENT PREGUNTA

Com creieu que hauria de ser la taxa per a les terrasses dels bars?

Com creieu que hauria de ser la taxa de les terrasses dels bars ???

dimecres, 4 de març de 2015

PLE EXTRAORDINARI 10-02-15RESUM DEL RESUM  RdR:
  • L'alcalde avisa als mossos d'esquadra per a que vinguin a la sessió plenària, per què????
  • A partir d'ara dos torns de paraula per punt..... i punto pelota!!!!
  • Subvenció de 10.000 € per a les obres de la Germandat, bravooooo !!!!! 
  • Deixem unes desbrossadores i motoserres a l'ajuntament de Bot i ells ens netejaran unes zones del poble plenes d'herbes i encara ens pagaran algo !!!!!
  • Primer incompliment de Endesa Ingenieria en relació a l'enllumenat del poble,... comencen les penalitzacions !!!
  • L'alcalde insisteix en portar al ple temes de familiars per buscar la confrontació.... 100%xB s'aixeca durant aquest punt i surt fora!!!!
  • Piscina climatitzada, ja portem més de 450.000 € ... i seguim amb el tema del manteniment !!!!
  • Un cop acabats els torns de paraula i sense dret a rèplica, l'alcalde torna a parlar de familiars del nostre grup, aquest cop els fills que juguen a futbol !!!!!
  • Sobre les querelles presentades per l'ajuntament contra dos veïns del poble..... de moment viatgen de Tarragona a Gandesa i de Gandesa a Tarragona, de moment no s'admeten a tràmit!!!!! 
RESUM DEL PLE:
 L'últim ple celebrat a Batea ha estat el del 10 de febrer, i com a tret diferenciador podríem destacar el nou tarannà del senyor Alcalde. Dos novetats prou importants, la primera és que el senyor Alcalde va avisar als mossos d'esquadra per a que es personessin a la sessió plenària no sabem en quin objectiu, i la segona és que com a President dels plens que és, l'Alcalde va definir que a partir d'ara els regidors de l'oposició tant sols tindran dos torns de paraula per punt de l'ordre del dia, després ja no podran tornar a intervenir per molt que en l'última intervenció de l'alcalde o un altre regidor del seu grup es treguin temes nous.
Com a primer punt de l'ordre del dia es va ratificar per unanimitat el decret d'alcaldia on s'aprovava el conveni per atorgar una subvenció de 10.000,00 € al Centre Cultural i Recreatiu Sant Isidre amb la finalitat d'executar obres de rehabilitació i ampliació de l'escenari. En el mes de Novembre quan es van aprovar els pressupostos municipals per al 2015, l'equip de govern ja ens va avançar la seva intenció de subvencionar aquestes obres i el nostre grup celebra aquesta decisió per la rellevància que tenen totes les associacions i aquesta en particular, en el nostre poble.

El segon punt era aprovar el conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Batea i Bot en el marc del qual, l'ajuntament de Batea cedeix material per a la neteja forestal a l'ajuntament de Bot (3 desbrossadores i 4 motoserres) i aquest últim es compromet a pagar la quantitat de 630,00 €/mes mentre utilitzi aquest material i també netejar d'herba uns quants indrets del municipi de Batea (Calvari, Polígon, Font de Llavar i voltants del Camp de Futbol). El Regidor de CIU va preguntar si això tenia alguna cosa a veure en la utilització que d'aquest material se'n va fer ja fa temps , per part de l'empresa Madera Soler a la població de Bot i l'Alcalde va respondre que això no tenia res a veure i que eren dos coses completament diferents. El nostre grup de 100%xB va votar a favor d'aquest conveni i CIU es va abstenir.

El tercer punt era incoar el procediment de penalització per incompliment del contracte de l'empresa Endesa Ingeniería SL referent a la gestió del servei de l'enllumenat públic. En aquest contracte l'empresa es comprometia a canviar tot l'enllumenat públic al tipus LED pel tema d'estalvi energètic en un màxim de 4 mesos. La data límit era el 3 de desembre i com no s'ha complert el termini, l'ajuntament començarà el procediment de penalització que s'estableix a les bases del contracte. El nostre grup de 100%xB va votar a favor de la proposta i CIU es va abstenir.

Abans de començar el quart punt que tractava sobre un procediment de legalitat urbanística d'un veí del poble, el nostre grup va demanar la paraula per informar a l'Alcalde que els tres regidors de 100%xB sortiríem de la sala durant aquest punt perquè tal i com ja hem explicat molts cops, no estarem presents ni participarem de punts de l'ordre del dia que busquin la confrontació personal, el joc brut, el voler entrar en el terreny personal amb l'objectiu de parlar de persones del poble i familiars de regidors enlloc de parlar de propostes, debatre punts de vista diferents i defensar les prioritats per al municipi, que és per al que estem com a regidors i és el que la gent espera de nosaltres. El veí del poble era Joaquim Rams Altés, pare d'una regidora del nostre grup, i el senyor Alcalde va posar aquest punt sobre la legalitat urbanística per aprovar la suspensió de l'execució d'una ordre d'enderroc fins que el Jutjat Contenciós Administratiu es pronunciï al respecte. Preguntes: com pot ser que sigui el primer cop que es porta al ple un tema de legalitat urbanística competència de l'Alcaldia?, per que quan va dictar l'ordre d'enderroc ho va fer per Decret d'alcaldia sense portar-ho al ple i ara ho porta?,  per que tot i que sabent que és competència de l'Alcalde, aquest insisteix en passar-ho pel ple?, per que en altres ocasions davant de temes de legalitat urbanística, no s'han portat al ple?

El cinquè punt era aprovar el projecte d'una altra part de la piscina climatitzada. L'alcalde va exposar amb unes diapositives com quedarà la piscina climatitzada un cop estiguin totes les obres executades. Aquest projecte que s'aprovava en aquest punt és el segon i encara no recull el total de les actuacions que s'han de fer per a la construcció de la piscina climatitzada. Recordem que ja es va aprovar un primer projecte de 200.763,64 € que era la previsió que hi havia al pressupost municipal del 2015 per a la piscina climatitzada, aquest segon projecte puja la quantitat de 250.470,22 € que s'hauran de treure del romanent de tresoreria i encara faltarà un altre projecte (quan 100%xB proposa uns pressupostos alternatius, el senyor alcalde els critica per que diu que no són realistes i no quadrarien a final d'any, de moment els seus ja els ha desquadrat en un quart de mil·lió). De moment la piscina suma 451.233,86 € i encara no hi és tot. El nostre grup li va preguntar a l'alcalde la raó de fer tants projectes, per que no es feia tot amb un sòl projecte i que inclogués el projecte d'activitat? (no ens va respondre). També li vam dir que havíem anat a visitar diferents piscines climatitzades i cap d'elles era de 3 metres d'alçada, de fet els diferents tècnics consultats ens van advertir de possibles problemes de confort degut a la poca alçada del forjat. Una altra recomanació que ens van fer i que nosaltres vam recomanar va ser el fet de poder tenir accés a la part inferior del vas de la piscina (als laterals del vas ja n'hi ha), per poder realitzar les reparacions i manteniment en cas de fuites d'aigua per la part inferior. També vam recomanar fer la pista de pàdel a l'antic camp de futbol sala i així poder fer una coberta de la piscina més lleugera i amb més altura. Evidentment les nostres propostes no es van tenir en compte i se'ns va acusar de no confiar en lo tècnic redactor del projecte, no és el que nosaltres qualificaríem com a debatre un punt del ple però... El torn de resposta del senyor alcalde va començar dient que no era veritat que el cost del manteniment fos de 100.000 o 150.000 €.... bé, curiosament el nostre grup no havia dit res de tot això en la seva exposició però com és un tema que ja l'hem discutit diferents cops amb el senyor Alcalde, i ell ens ha assegurat que mai va dir res semblant, us adjuntem els talls:


Un cop ja vam utilitzar els dos torns de paraula i sense tenir dret a cap altra rèplica, l'Alcalde va tornar a treure temes personals dels regidors del nostre grup, aquest cop va parlar del fill d'un regidor del nostre grup i va criticar que aquest anés a jugar a futbol a Gandesa amb l'equip d'aquesta població enlloc de fer-ho a Batea. Com no teníem dret a parlar i poder explicar-li al senyor Alcalde el perquè d'aquesta situació, ho farem des d'aquí tot invitant-lo a que parli amb la Junta del CF Batea que també li podrà explicar les raons.
Ramon Ant. Arnal Vidal: No ho sap senyor alcalde que el CF Batea no va crear la categoria per jugar el meu fill ??? Doncs ho hauria de saber. I també li dic que jo encara no he parlat mai en cap sessió plenària dels seus fills ni de la seva família, ni del que fan o deixen de fer. 
Lamentem profundament que el Sr. Alcalde es cregui legitimat per jutjar les nostres decisions personals, familiars o professionals, és a dir, aspectes privats de la nostra vida privada, i que la política al nostre poble sigui així.
En el punt de precs i preguntes, el regidor de CIU va preguntar per l'estat de les querelles que l'Ajuntament havia interposat contra dos veïns del poble i l'Alcalde li va respondre que el jutge de Tarragona les havia enviat al jutge de Gandesa i aquest les havia retornat a Tarragona al·legant falta de competència i que ara faltarà veure que passa.