CENT PER CENT PREGUNTA

Com creieu que hauria de ser la taxa per a les terrasses dels bars?

Com creieu que hauria de ser la taxa de les terrasses dels bars ???

dimarts, 15 de març de 2011

PLANEJAMENT URBANÍSTIC

El planejament urbanístic al nostre poble, així com el que té a veure amb les construccions, obres i instal·lacions, és un tema prou important com per dedicar-li un espai al nostre blog, i tot i que es tracta d’un tema de marcat caràcter tècnic, mirarem de fer algunes propostes que creiem que aportarien avantatges per al territori i per als veïns
En primer lloc, cal establir un disseny urbà adequat, es a dir, decidir com volem que sigui l’espai públic del nostre poble a mitjà o llarg termini; per exemple, zones d’esplai per als xiquets, agrupació dels serveis d’ensenyament, regulació del trànsit al casc antic, etc., adaptant-se a les necessitats i incloent allò que els bateans volen que tingui el poble, tenint en compte també com es gestionen aquests espais.
 Creiem que la normativa urbanística en general necessita una revisió, i que és el moment de redactar un POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) com a instrument d’ordenació urbanística integral de Batea i el seu terme municipal. L’aprovació d’aquest pla permetria adaptar la normativa urbanística existent a la Llei d’Urbanisme vigent en l’actualitat, així com a la realitat actual del poble, i corregir els aspectes de la normativa que amb el pas del temps s’ha evidenciat que no funcionen, és a dir, que no donen solucions a les mancances urbanístiques de Batea.
Com a exemple, veiem que de les 18 Unitats d’Actuació que es van definir a les normes subsidiàries, només s’han anat urbanitzant les més petites i les que comprenien sòl d’un únic propietari, o de pocs propietaris, quedant per desenvolupar les Unitats d’Actuació que comprenen més superfície i a les que estan implicats varis propietaris, el que, evidentment, dificulta que es puguin portar a terme. Aquestes dificultats venen donades, principalment, per l’important cost econòmic que suposa la urbanització per als propietaris, però també per les dificultats que comporta reunir i posar d’acord a varis propietaris, que segurament tindran diferents interessos i diferents situacions personals. Així, a les normes subsidiàries hi ha definides 5 Unitats d’Actuació que tenen una superfície total d’entre 10.000 y 31.000 m2, el que suposa (tenint en compte la superfície d’us privat que resulta després de les cessions) urbanitzar un màxim d’entre 30 i 60 parcel·les, segons quina sigui la unitat d’actuació.
Tot això comporta que a Batea tinguem una manca de sòl edificable, que per una banda frena la construcció, i que per l’altra frustra les expectatives de molta gent que vol fer-se una casa, especialment les dels joves que volen viure en parella.
L’aprovació d’un POUM, per altra banda, permetria determinar els valors arquitectònics i arqueològics i el patrimoni cultural que ha de ser protegit, i en especial pel que fa referència a la zona del nucli antic. Creiem que els criteris i objectius del POUM vers el nucli antic, haurien de ser els següents:
-          El nucli antic ha de ser un espai viu, habitat i d’activitat econòmica.
-          El nucli antic ha de ser un punt central a partir del qual s’ha d’estudiar, conèixer i divulgar el patrimoni històric i cultural de Batea.
-          La revitalització i recuperació del nucli antic ha de ser un projecte on la iniciativa pública i privada treballin conjuntament per aconseguir l’objectiu.

En quant al darrer criteri, entenem que en el cas de que el POUM estableixi normes d’obligat compliment per a l’edificació i la rehabilitació al casc antic, que suposin un sobre cost per al propietari que pretengui portar a terme aquestes obres, l’Ajuntament ha de col·laborar amb aquests propietaris amb exempcions fiscals o amb ajuts i subvencions, per tal de minimitzar els possibles greuges econòmics que això suposaria per als propietaris, harmonitzant així els interessos generals del poble amb els interessos particulars dels propietaris.
A més, la conservació  revitalització i promoció del casc antic, aportaria al poble beneficis socials, culturals, educatius i econòmics, que revertirien sobre el territori i les persones, a més de constituir un atractiu turístic que incidiria positivament en l’arribada de visitants al poble, en un moment en el que es necessiten totes les idees i alternatives possibles per reactivar la nostra economia.
Per una altra banda, per aconseguir l’efectivitat de les mesures de protecció dels valors arquitectònics i arqueològics i el patrimoni cultural del nostre poble, el POUM hauria d’incloure un catàleg de bens a protegir, actualitzant el precatàleg inclòs a les actuals normes subsidiàries, de manera que cessi la seva provisionalitat.
Des del punt de vista de la burocràcia i la gestió des de l’Ajuntament de tot el que tingui a veure amb la construcció, obres i instal·lacions, creiem que seria possible donar-li certa agilitat, per exemple emprant les noves tecnologies, de manera que els veïns puguin tenir accés a la informació i als impresos i formularis des de la pàgina web de l’Ajuntament, i fins i tot que alguns tràmits es puguin realitzar on line. També creiem que la missió d’un Ajuntament és gestionar el poble de manera eficaç, facilitant els tràmits burocràtics, en la mesura del possible i sempre respectant la normativa, i evitant qualsevol entrebanc innecessari a qualsevol veí. A més, creiem que l’Ajuntament ha de tenir total transparència i evitar qualsevol inseguretat jurídica, de manera que els veïns sàpiguen en tot moment, per exemple, els criteris que es segueixen per atorgar o denegar una llicència, o per liquidar l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (permís d’obres).

5 comentaris:

 1. Quin mal de cap... POUM, unitat d'actuació, llei d'Urbanisme... uffff. Jo crec que això és un tema que als vilatans ens interessa bastant però que no entenem res. Per tant us faré algunes preguntes a ver si les podeu contestar.

  - Si jo hem vull reformar un mas, necessitaré un projecte fet per un arquitecte?

  - Si jo o qualsevol empresa volem contruïr una nau industrial, agrícola, o per "capricho" hauré d'anar al flamant polígon industrial o ho podré fer, com sempre s'havia fet, al tros que tingui més a prop del poble?

  - Promoureu la urbanització dels terrenys que tots sabem per a que el poble creixi ordenadament?

  - Podrieu definir una mica més en que consistiria la revitalització del casc antic i quina seria la col·laboració de la iniciativa pública?

  Moltes gràcies i a ver si ja em podeu dir si serà possible jugar un partidet de tenis a una pista amb condicions...

  Carles Llop Vallespí

  ResponElimina
 2. Primer de tot agrair el que feu, perque crec que no es facil ni ben vist,aixo de ficar-se en politica,pero tambe crec que es de admirar que gent jove del meu poble,tinguen idees i voluntat per intentar millorar el que ja tenim. Ara anem al tema!!creieu o es veritat que es pot incidir tant desde lajuntament?m´explico,retallar o allargar tramits burocratics...com?otorgar o denegar llicencies... vull dir que si es veritat el que dieu,aixo es l´oeste.A l´escrit he trobat a faltar alguna referencia sobre els concursos i contratacions de obra publica que es fan a batea.SON VERGONYOSOS!com ho farieu?donarieu facilitats a les empreses del poble?serien tranparents?TOTS SOM BATEA!!!si podeu arribar a complir tot el que dieu al blog estos ultims mesos,i escolteu alguna suggerencia,XAPO!!!aahh,i gracies per adelantar-nos el programa electoral,que suposo que es el que esteu fent no...

  ResponElimina
 3. Excel.lents les reflexions que feu sobre Urbanisme. A mi m'agradaria que és fes una reflexió sobre el tràmit-tràmits urbanístics a l'Ajuntament que estan a anys llum de fer-se on line. Exemples: 1 resulta que hem de pagar per adelantat les llicències quan resulta que no sabem ni si la donaran la llicència que demanem i a més l'Ajuntament té TOT EL TEMPS DEL MON per donar o no donar la llicència que JA HEM PAGAT ; 2 resulta que quan acabem de fer les obres tot i tenint projecte d'arquitecte l'Ajuntament torna a revisar les obres ( fins 3 anys després d'acabar-les ) i torna a passar taxa suplementària quan resulta que hem fet EXACTAMENT lo que deia el projecte pel qual ja ens havien cobrat; 3 Resulta que no podem demanar a l'ajuntament per escrit que ens fa falta per a fer una obra perquè quan hi anem ja hem de portar tota la PAPERASSA perfectament perfecta.... i qui mos ha de dir lo que hem de portar??? la gent del carrer o l'administració???;4 resulta que quan anem a demanar una INFORMACIÓ PÚBLICA ( cèdula urbanística; llicències d'activitats....)no mo la donen perquè resulta que no tenim l'IBI al dia.... etc etc etc... A l'Ajuntament actual li falta transparència i eficàcia; l'eficència de l'Administració no és sinònim de facilitat però fa falta posar tantes dificultats a tants tràmits???? fins i tot retornar la fiança de les runes és un llarg peregrinatge, i retornar l'import de les fitxes que no s'han utilitzat a la bàscula municipal un pecat, s'ha d'anar al mercat negre senyors...però les llicències, abans d'entrar per la porta de VIDRE de la planta baixa JA LES HEM HAGUT DE PAGAR.

  ResponElimina
 4. Sobre el planejament actual un breu comentari: quan una normativa vigent s'incompleix per sistema......... algú s'ha parat a pensar que tal vegada no funciona? El planejament urbanístic és alguna cosa viva, que un cop redactada i si cal i sempre justificadament, és clar,es pot anar canviant,fer-ho no és contraproduent, tot al contrari,de vegades és un encert, moltes vegades diria jo, llavors perquè fa tanta por modificar puntualment allò que provadament no funciona?.No cal que sigui arran d'un incompliment, el planejament també es canvia sempre i quan els usuaris detecten disfuncions o les seves propostes van encaminades a un benefici municipal en el seu conjunt.

  ResponElimina
 5. Creieu que seria bò comptar amb l'opinió dels veïns alhora de planificar el creixement del poble en infrastructures, equipaments, espais verds? de fet la iniciativa que vosaltres heu tingut a través de la xarxa denota que sí. Heu pensat, en el cas d'estar representats en l'Ajuntament de Batea com es podria gestionar l'opinió pública del veïnat envers totes aquelles decisions que afecten el poble? perquè ningú és expert en res, bé quasi ningú, i tot i que la gent que està a l'equip de govern ho estar per a prendre decisions, com veieu la participació ciutadana més enllà dels bars?No cal fer un referèndum per a cada tema municipal... però jo veuria molt encertada aquesta participació. Tenim un gruix important de gent associada que no se la té en compte, al menys tot el que caldria, gràcies

  ResponElimina

US PREGUEM QUE SIGUEU RESPECTUOSOS I CONSTRUCTIUS EN ELS VOSTRES COMENTARIS, GRÀCIES.