CENT PER CENT PREGUNTA

Com creieu que hauria de ser la taxa per a les terrasses dels bars?

Com creieu que hauria de ser la taxa de les terrasses dels bars ???

dimarts, 6 d’octubre de 2015

Ple extraordinari 28 de Setembre del 2015RESUM DEL RESUM  RdR:1.       Aprovades les actes de sessions plenàries.

2.       Correspondència i disposicions normatives donades a compte.

3.       Donat compte dels decrets d’alcaldia.

4.       Comptes municipals del 2014 aprovats.

5.       Aprovada la massa salarial del 2015.

6.       Aprovada la modificació de crèdit tercera de l’any.

7.       Unanimitat a la proposta d’oferir les instal·lacions municipals als refugiats de Síria.

8.       Vot favorable i positiu a l’adhesió a l’AMEC.

9.       Adhesió al marc de subministrament d’energia elèctrica aprovada.

10.   Aprovat el conveni amb les diferents societats de caçadors per a l’arranjament dels camins.

11.   Dit a públic l’assumpte d’alcaldia en que comunica la sentència a favor de l’Ajuntament al contenciós presentat per la Funerària de Falset.

12.    Suggeriment del company de CIU respecte a pintar places d’aparcament al lateral i darrera de l’Església.

13.    Malgrat la falta d’assistència d’un dels regidors de la UPTA, i que per tant havent empat entre els regidors del partit que governa i els regidors dels partits de l’oposició (4 a 4), s’aproven tots els punts de l’ordre del dia per unanimitat. El nostre Grup ho té molt clar, si considerem encertades i raonables les propostes, les votem favorablement.

RESUM PLE EXTRAORDINARI 28 SETEMBRE 2015:APROVAR LES ACTES DE LES SESSIONS PLENÀRIES DEL 13/06/2015, 19/06/2015, 22/06/2015, 22/07/2015, 02/09/2015.


Aprovació per unanimitat de les actes dels plens esmentats

DONAR COMPTE DE LA CORRESPONDÈNCIA REBUDA I DE LES DARRERES DISPOSICIONS NORMATIVES PUBLICADES EN ELS BUTLLETINS OFICIALS.

La secretària va procedir a donar compte de tota la correspondència rebuda durant els tres últims mesos.

DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA

Ens envien un resum de tots els decrets junt amb la convocatòria del ple, si volem algun aclariment d'algun d'ells ho podem demanar en aquest punt. Aquest cop ningú va demanar cap aclariment.
Havent disposat de tota aquesta informació, queda com a "donat compte" sense cap objecció per part del nostre grup.

APROVAR, SI ESCAU, EL COMPTE GENERAL MUNICIPAL DE L’EXCERCICI 2014.

Tots els grups estem representats a la comissió de comptes on el nostre grup ja va dictaminar favorablement els comptes generals del 2014, el següent pas era portar-ho al ple per a la seva aprovació, un tràmit més on l’alcalde va voler remarcar simplement el romanent disponible de un mil.lió d’euros del qual ara mateix en falta 270.000 € destinats a la piscina coberta. És va aprovar amb els vots favorables de tots els grups.

APROVAR, SI ESCAU, LA MASSA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL DE L'EXERCICI 2015

Presentada la documentació per poder veure la massa salarial i sabut del topall de despesa al que està subjecte l’Ajuntament, el nostre vot és favorable i s’aprova per unanimitat.

APROVAR, SI S’ESCAU, L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CREDIT 3/15

3a modificació de crèdit del que portem d’any:

COM A DESPESA
o   reparació i manteniment d’edificis: 3.840€
o   altres festes populars: 3.000€
o   Subm. Energia elèctrica dep. i instal·lacions: 5.992,79
o   Productes piscines: 800€
o   Despesa comunicació telefònica: 2.000€
o   Festa del vi: 810€

COM A INGRÉS
o   Subvenció del DARP: 6.142,79€

TOTAL DESPESA A FINANÇAR AMB ROMANENT: 10.000€

El Sr. alcalde diu que la reparació és degut a obres que s’ha hagut de fer a alguns edificis municipals; altres festes populars són pagaments que es fan mitjançant l'ajuntament per a que després aquest pugui rebre una subvenció; el fort augment de l’energia ens comenten que és degut a que ara els edificis públics com ara el pabelló, gimnas, etc, es fan servir més; els productes de la piscina són productes químics per a la depuració; la despesa de telefònica segons l'alcalde és un augment natural i la festa del vi és un material no previst a Mobles Adeba i Experiment Gràfic.

Bé, el nostre grup li fem notar la nostra sorpresa en l’alt augment de la despesa en productes químics de la piscina que ja supera els 3.300€ i que en el pressupost que l'equip de govern va aprovar per al 2015 era de tant sols 1500€  L’explicació de l’alcalde va ser que enguany ha fet molta calor, que hi ha anat molta gent i que se n’ha evaporat molt, ras i curt. Dins d’aquest punt, també ens comenta que van trobar i poder tapar una de les fuites importants d’aigua i d’una petita fuita a la depuradora (cost adjudicat a reparació i manteniment).
També els hi fem notar al grup de Govern de la desviació que hi podrà haver al pressupost de manteniment de la piscina coberta ja que segons el seu "estudi" de costos presentat a la sala polivalent contemplaven una despesa de 1.277,50€ en productes de cloració i ara mateix, en 2 mesos ja en portem 3.300,00€ a una piscina sense climatitzar. A la piscina coberta, tot anirà millor, segur que sí, oi??!!!
Malgrat tot, vots favorables a la modificació de crèdit.

RATIFICAR, SI S’ESCAU, ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 7 DE SETEMBRE DE 2015 APROVANT LA MOCIÓ DE SUPORT I OFERIMENT DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS DE A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA.

L’alcalde va explicar la iniciativa de posar a disposició de la Generalitat i del Govern Central, els edificis municipals (l’Alberg) per poder acollir refugiats de la guerra de Síria i que havien optat per traslladar-ho al ple per així donar-li a la moció l’aire institucional que és mereix el tema i que els partits que formem part de l’Ajuntament ens puguem expressar sobre la situació i l’acord. L’alcalde va fer notar que ningú li havia dit res encara sobre l’oferiment.

El nostre grup va ratificar sense reserves la moció, destacant el drama humanitari que representa l’onada de persones que fugen dels seus païssos d’origen a causa de les guerres, simplement per poder sobreviure. Vam mostrar la nostra preocupació i sensibilització sobre aquest tema i la intenció de prendre algun tipus d’iniciativa al plenari de l’Ajuntment, iniciativa que ja no va ser necessària davant de l’aprovació de la moció per part de l’equip de Govern. Així mateix, vam agrair a l’equip de Govern que hagués traslladat la moció al Ple, donant l’oportunitat a tots els Grups de mostrar la seva solidaritat i de sumar-se a l’oferiment de l’alberg municipal per acollir als refugiats. Finalment, el nostre grup va comunicar per veu de la companya Cinta Rams, que aquesta setmana és duria a terme una reunió a la Diputació, a la que assistiria en representació del Consell Comarcal, per parlar d’aquest tema i del repartiment dels refugiats, comprometent-se a traslladar a l’Ajuntament la informació rebuda.  Vot favorable de tots els grups.

APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS EÒLICS DE CATALUNYA (AMEC)

L’alcalde ens comunica la intenció d’adherir-nos com a poble a aquesta associació que te l’objectiu d’agrupar municipis que tinguin ubicats als seus termes parcs eòlics per així, tots junts, puguin defensar millor els seus interessos davant les empreses eòliques i les administracions.

El nostre posicionament va ser clarament a favor ja que consideren l’adhesió a aquesta associació molt positiva ja que amb l’agrupació de tots els Ajuntaments implicats, segurament que podrem defensar millor els nostres interessos com a poble.
A títol informatiu vam demanar quina seria la quota anual ja que no sortia en cap documentació que vam rebre. També vam aprofitar per demanar com estava el tema del nou projecte de parcs eòlics a Batea: la resposta va ser que no se’n sabia res i l’alcalde va aprofitar per recordar com estan els tractes amb GAS NATURAL, empresa que gestiona els parcs eòlics que tenim actualment a Batea i que porta impagades dos anualitats del cànon que estava acordat (més de 200.000,00€), GAS NATURAL calcula l'import del cànon d'una forma que l’Ajuntament de Batea no hi està d’acord i que redueix la quantitat del cànon a poc més de 20.000,00€/any, l'Ajuntament no accepta els diners que ofereix GAS NATURAL perquè segons diuen, no és el que es va acordar .
També vam fer incloure una esmena on constés expressament a l'acord plenari que no existeix pla econòmic-financer o d'ajustament en vigor a l'ajuntament de Batea tal i com informava que s'havia de fer la Secretària Interventora per poder adherir-nos a l’AMEC.

APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ A LA PRORROGA DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA DESTINAT ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA SAU.

Passada la documentació de la pròrroga i sent difícil la lectura de l’acord, el Sr. Alcalde diu que ens fiem del Consorci que n’aconsella l’adhesió, vot favorable de tots els grups.

APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI A FORMALITZAR AMB LES DIFERENTS SOCIETATS DE CAÇADORS DE L’ARRENJAMENT DE CAMINS.

Tràmit per donar a conèixer el import que és demana a les tres societats de caçadors per poder desprès l’Ajuntament gastar-lo en el manteniment dels camins. És va fer notar la dificultat de cobrar de una de les societats, la de l’Algars, acordant amb el company de CIU que mirarien si ja havien pagat l'import pendent i que en el cas que no fos així, Joan Baptista miraria de parlar amb el propietari del COTO. Vot favorable de tots els grups.

ASSUMPTES D’ALCALDIA

Es Sr. Alcalde comunica que la justícia falla a favor de l’Ajuntament en un dels contenciosos amb la Funerària de Falset. Encara en falten dos més, un contra el Reglament i l'altre contra el Projecte.

PRECS I PREGUNTES

El nostre grup no va tenir cap prec i pregunta. El company de CIU, Joan Baptiste va suggerir a l’equip de Govern de la necessitat de marcar places d’aparcament al lateral i darrera de l’Església per mirar de que no hi hagi problemes. L’alcalde va comunicar que en breu és faran pintar les places pertinents.
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

US PREGUEM QUE SIGUEU RESPECTUOSOS I CONSTRUCTIUS EN ELS VOSTRES COMENTARIS, GRÀCIES.