CENT PER CENT PREGUNTA

Com creieu que hauria de ser la taxa per a les terrasses dels bars?

Com creieu que hauria de ser la taxa de les terrasses dels bars ???

dimecres, 19 de novembre de 2014

PLE EXTRAORDINARI del 30-10-14 - PRESSUPOSTOS -El passat 30 d'octubre vam celebrar el Ple extraordinari per tractar els següents punts de l'ordre del dia:

1. Aprovar el PRESSUPOST municipal per a l'exercici 2015, bases d'execució, plantilla orgànica i relació de llocs de treball. L'alcalde va fer una extensa exposició de la situació econòmica de l'ajuntament de Batea, amb comparatives dels darrers anys, etc... es va servir d'un power-point per explicar la situació en la que es troba l'ajuntament de Batea i poder justificar així el pressupost que es presentava per a l'exercici 2015. Segons els números presentats per l'equip de govern, l'estat econòmic en el que es troba l'ajuntament actualment és molt bo. L'Alcalde va explicar la proposta que l'equip de govern presentava per al pressupost d'aquest any vinent 2015 i després de la seva intervenció el nostre grup 100%xB va presentar la proposta que havia fet arribar a l'alcalde com a pressupost alternatiu. No explicarem els dos pressupostos per que són massa extensos, ens limitarem a remarcar les diferències entre ells i que van ser el motiu de debat durant aquest punt. En el total de capítols d'INGRESSOS, l'única diferència remarcable va estar en la Transferència del DARP pel servei d'agricultura obert a Batea. Al nostre grup no li consta que durant els darrers anys s'hagi rebut aquesta transferència tal i com el DARP sí que ho va fer en un principi de la creació d'aquest servei d'agricultura a Batea. Independentment de que creguéssim necessari aquest servei a la nostra població, no podem pressupostar com a ingressos, una subvenció que està clar que no es rep, per tant aquest ingrés de més de 28.000 € va ser la diferència més important. Destacar també que en el Capítol VI de subvencions, l'única que consta aquest any és una de 5.840,35 € de la Diputació, l'any passat se'n van pressupostar un total de 505.214,11 € i la Generalitat es va fer enrere en la majoria d'elles. 
En el total de capítols de DESPESES l'equip de govern ha augmentat la despesa de Jurídics i Contenciosos de 17.000 € a 40.000 € per aquest any 2015, mentre que la nostra proposta ha estat deixar-ho en 20.000 €, en la partida d'Indemnitzacions als càrrecs electes per temes de locomoció la diferència és del 50%, mentre l'equip de govern hi destina 8.000 €, el nostre grup ho redueix a la meitat. Una de les diferències que ja venim arrastrant en els dos darrers pressupostos és la referent al capítol de Subvencions a les entitats del poble, aquest any i excepcionalment, l'ajuntament donarà 10.000 € al Centre Cultural i Recreatiu Sant Isidre fruit d'una entesa amb la Diputació de Tarragona, el nostre grup ho celebra ja que en el pressupost de l'any anterior l'equip de govern van destinar-hi en aquesta partida 300 €. L'augment que el nostre grup proposa en el capítol de subvencions està al voltant del 35%, i està totalment justificat per que es tractaria de recuperar les quantitats que no fa tant anys es donaven a les entitats i que amb l'excusa de la crisi se'ls hi van retallar, cal destacar l'augment de la dotació per la Festa Medieval que proposem passar de 4.500 a 9.000 € pel nostre convenciment de que és una Festa que cal potenciar i reconèixer. El capítol on hi han diferències més importants i on es va centrar el debat va ser el de inversions. L'equip de govern proposa destinar 200.763,64 € a la construcció de part de l'estructura de la piscina climatitzada mentre que el nostre grup creu molt més prioritari l'acondicionament d'una única Llar d'Infants (amb pati i més places) i l'acondicionament d'un petit Viver d'Empreses (despatxos) a l'última planta de l'edifici del Casal d'Avis. L'alcalde va defensar que la piscina climatitzada era una de les propostes del seu programa electoral i que s'havia de fer, que aquests més de 200.000,00 € eren una partida per fer l'estructura però que pensaven gastar-se el que fos necessari del romanent de tresoreria per acabar la totalitat de la piscina climatitzada durant aquest 2015. El grup de CIU va preguntar a l'alcalde si havien fet algun estudi del manteniment d'aquesta infraestructura i com el pensaven pagar quan sempre s'havia lligat estretament al projecte de la Biomassa, projecte que en l'actualitat no s'ha portat a terme. L'alcalde va respondre que el manteniment estava al voltant dels 100.000,00 €/any i que en el pitjor dels casos podria pujar la quantitat aproximada de 140.000,00 €/any però no va aportar cap estudi al respecte. L'alcalde va dir que l'ajuntament assumiria aquesta quantitat com a despesa fixa per que segons ell, ho podia fer. Segons els estudis que el nostre grup ha consultat, els costos totals de mantenir aquesta infraestructura oberta durant tot un any estan al voltant dels 150.000,00 €/any.
Respecte a les nostres propostes d'inversió, s'hi va referir com a llançar diners als 144.594,00 € per acondicionar una única Llar d'infants, i es va excusar en que no s'havia detectat cap necessitat al poble per habilitar una sèrie de despatxos a mode de petit Viver d'Empreses. Va remarcar que l'equip de govern sí que havia detectat una necessitat al poble per a la piscina climatitzada. Al nostre grup li agradaria molt saber quin mètode utilitza l'actual ajuntament per detectar les necessitats de la gent del nostre poble, si alguna persona que llegeix aquest escrit ha estat consultada d'alguna forma sobre la construcció d'una piscina climatitzada ens agradaria que ens ho fes saber.
El pressupost per aquest 2015 va ser aprovat amb els vots a favor de UPTA-PM i els vots en contra de 100%xB i CIU.

Per als qui vulguin aprofundir una mica més en el tema dels pressupostos us deixem aquesta TAULA que resumeix per capítols l'evolució de la Despesa en l'ajuntament de Batea. En els anys 2011-2012-2013 hi han dues columnes, una correspon al pressupost aprovat i l'altra al realment executat, comprovareu que les diferències en % són considerables però el que crida més l'atenció és l'evolució de la Despesa en el manteniment d'infraestructures i funcionament de l'ajuntament que ha passat d'un 32% del pressupost en el 2011 a un 52% en el 2013 (últim any tancat). El manteniment de la piscina climatitzada augmentaria aquest valor en un 10% més i per tant s'hauria de treure d'un altre capítol. Aquesta taula-resum dona per parlar-hi molt i per tant ho deixarem per més endavant si la gent en vol saber més.


2. Aprovar les últimes certificacions de les obres La Botera I i La Botera II. La suma de les dues certificacions pujava la quantitat de quasi 100.000,00 €, amb aquesta quantitat es donen per certificades la totalitat de les obres de La Botera I i II. El nostre grup hi va votar a favor juntament amb l'equip de govern, CIU es va abstenir.

3. Aprovar el projecte el projecte d'ampliació de les piscines municipals per a ubicació de pista de pàdel. Amb aquest projecte es pretén construir part de l'estructura de la piscina climatitzada, concretament l'estructura que servirà de coberta de la piscina al mateix temps que de suport per a la pista de pàdel, es construiran les rampes d'accés a la piscina i a la pista de pàdel i també s'executaran els murets perimetrals que permetran l'accés al got de la piscina climatitzada. De la part estructural, quedarà pendent per poder encabir-hi la piscina climatitzada, tots els murets perimetrals i la llosa de base que conformaran el got de la piscina, també faltaria l'execució de tota la platja que envolta la piscina i els tancaments de la mateixa. Ja és sabuda per tothom, la nostra postura contraria a la construcció de la piscina climatitzada, i així li vam fer saber a l'equip de govern. El debat ja va començar en el primer punt de l'ordre del dia i va continuar en aquest. El nostre grup li va dir a l'alcalde que amb aquesta inversió de 200.000,00 € no n'hi havia ni per la totalitat de l'estructura de la piscina climatitzada, i per tant estàvem segurs que la piscina climatitzada no s'acabaria fent. L'alcalde ho va negar i va assegurar que la piscina climatitzada es faria durant el 2015, va dir que farien les modificacions de crèdit necessàries agafant diners del romanent de tresoreria per executar la totalitat de la piscina i la pista de pàdel. El manteniment d'aquesta ja ho hem comentat que l'assumirà l'ajuntament com a despesa fixa. El cost d'aquest manteniment durant un any equival a tenir una Llar d'Infants de 41 places amb pati exterior de 70 m2 i ubicada a la zona escolar de Batea. Tot i no estar d'acord amb el projecte, ens vam permetre de fer-los-hi unes reflexions. Al sostre de la piscina climatitzada hi instal·laran una pista de pàdel sense possibilitat d'ampliació a dues pistes, això significa que una vegada més no s'ha tingut en compte possibles ampliacions que en aquest tipus de servei esportiu és molt habitual. La futura pista de tennis va instal·lada a l'antic camp de futbol sala, al costat mateix del camp de gespa artificial. Els hi vam proposar que repensessin de col·locar-hi allí la pista de pàdel per què permetria possibles ampliacions i posar així la pista de tenis al damunt de la coberta de la piscina climatitzada aprofitant molt més l'espai disponible. Esperem que ho tinguin en compte.

4. Sortejar el GPS en relació amb el concurs del programa de festes majors. No es va sortejar per què tant sols hi va haver una participant i per tant va ser aquesta la guanyadora.

5. Assumptes d'Alcaldia. L'alcalde ens va comunicar que després de que en el ple anterior el nostre grup li demanés la revisió dels aparcaments de l'obra La Botera I i II per què segons nosaltres eren massa estrets, la tècnica responsable va detectar en conseqüència unes errades de mesures en l'execució dels aparcaments i van procedir a solucionar replantejant-los un altre cop.

Per finalitzar aquest escrit ens agradaria demanar insistentment l'opinió RESPECTUOSA sobre la determinació de l'equip de govern de portar a terme l'obra de la piscina climatitzada. Ens agradaria saber sobretot l'opinió dels que van fer confiança a l'actual equip de govern. Recordem que sempre havien lligat aquesta infraestructura al projecte de la Biomassa, assegurant un cost molt baix o inexistent del manteniment. En l'actualitat s'excusen en el compliment del seu programa electoral per construir aquesta infraestructura, sense tenir en compte el que també deien referent al manteniment, hipotecant més del 10 % del pressupost de manera indefinida. Necessitem saber el que en penseu, recordeu, sigueu respectuosos i constructius.

També us adjuntem la segona CARTA que recentment hem fet arribar a tots els veïns i veïnes de Batea.

16 comentaris:

 1. No estic gens d'acord amb la construcció de la piscina climatitzada. Crec que no és el moment ara és el moment agraïr al poble,ja q tenim aquest romanem ajudar-lo. Quant la generalitat torno a obrir l'aixeta ja buscarem inversions. Només una reflexió cal a Batea una piscina climatitzada? El caprici de dos hem de pagar tots??? Tan que li agrada a Paladella fem referendum.

  ResponElimina
 2. Molt be 100% ja fora hora que es presentin propostes coerents i asenyades. Bona feina.

  ResponElimina
 3. No trobo ni coherent ni factible que es vulgui construir una piscina climatitzada. Hi ha altres prioritats que poden afavorir a la gent del poble i el seu benestar. Crec que una proposta com aquesta és un signe de immaduresa, ja que considero que fer aquesta construcció és malbaratar recursos i sobretot malbaratar capital que es podria invertir en altres projectes molt més beneficiosos i no tan "capritxosos". Penso que les coses s'han de pensar més detalladament abans de prendre cap desició.

  ResponElimina
 4. Felicitats per la vostra nova imatge!
  Vull fer-vos una pregunta perquè no sé si ho he comprés del tot be...he estat analitzant el quadre pressupostari que heu posat,... la despesa del 47,08% en manteniment i el 21,12 % en inversió m'ha deixat perplexa. Sabeu si alguna administració revisa els pressupostos dels Ajuntaments, si alguna administració Autonómica en dona el vist-i-plau o si depèn en exclusiva de cada Ajuntament?? mirant els números sembla un pressupost Invertit. Invertit perquè allò que predomina en els pressupostos en l'actualitat, tant en el sector públic com privat és la contenció i l'estalvi , perquè els pressupostos i les inversions no són anuals estrictament, s'han de mantenir si no volem tancar la paradeta. La construcció d'una piscina climatitzada suposaria 150.000 € d'escreix sobre aquest pressupost l'anualitat que estigui acabada? en quant incrementaria aquest percentatge? més al•lucinant és encara el fet de que l'Ajuntament hagi detectat que aquesta piscina la reclama el poble!!! jo no he vist cap enquesta ni cap formula de participació ciutadana, se m'ha passat potser? en 150.000 € si se'n podrien pagar de llibres a l’escola,pagar els mestres per a les activitats extraescolars, adequar un viver d'empreses, adesentar algun local per a que els adolescents del nostre poble es puguen responsabilitzar i aprendre a gestionar el temps i l'esbarjo, alguna iniciativa envers la música, el teatre, la lectura...i un llarg etcètera, sense parlar del tema reiteradament comentat de la guarderia. Aquest pressupost, en front el que pensa el govern local, és un pressupost Involutiu, contrari a les mancances socials actuals i si em permeteu, fa una mica de vergonya i tot. No cal crear cap comitè de savis per a treure'n aquesta conclusió.
  També m’agradaria saber si heu indagat en algun altre municipi que tingui piscina climatitzada sobre aquestes despeses de construcció i de manteniment, i si sabeu com ho paguen en l’actualitat ara que tots els socis deuen anar sobradíssims de pasta.

  ResponElimina
  Respostes
  1. Responen a la teva primera pregunta, ja fa molt de temps que els comptes dels Ajuntaments es revisen pels estaments superiors de l'Administració, però aquesta mesura es va posar en evidència al veure l'estat d'endeutament al que havien arribat molts ajuntaments. La crisi va obligar a fer alguna cosa més per controlar els números dels ajuntaments, molts dels quals es trobaven en "quiebra tècnica". Va sortir la "LLEI DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL" i la "LLEI ORGÀNICA D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SUFICIENCIA FINANCERA", la primera intenta evitar duplicitats en l'Administració Local per reduir d'aquesta forma les despeses i la segona regula els pressupostos que s'han d'aprovar en els ajuntaments. No entrarem a valorar-les perquè seria tot un debat però pel que fa al tema dels pressupostos, la segona llei marca uns paràmetres que persegueixen reduir l'endeutament dels ajuntaments amb una mala situació econòmica i evitar que la resta d'ajuntaments puguin arribar a tenir problemes financers per una mala pràctica. Complir aquesta Llei en els pressupostos garanteix una famosa frase que tots coneixem, "no estirar més el braç que la màniga", però no és la solució a tots els problemes econòmics que pot tenir un ajuntament. La primera Llei, tot i no ser del nostre grat, és la que regula la Sostenibilitat dels Ajuntaments, és la que defineix que ha de fer un ajuntament o quins serveis ha de donar cada administració per evitar duplicitats en les despeses. És aquesta llei la que regula si un ajuntament ha de donar un servei o no, assumint la totalitat o part de la seva despesa en els pressupostos, és la que regula la prioritat d'aquests serveis.....però fent cas a aquelles dues grans frases "depèn com t'ho miris" i "el paper tot ho aguanta", a hores d'ara us en faríeu creus de com es pot arribar a justificar que un servei es prioritari, necessari i existeix una demanda clara sense haver d'aportar res més que una memòria d'un full i un estudi econòmic-financer de mig full, això sí, assumint la totalitat de la despesa, "porque se puede".....
   Responen a la teva segona pregunta, SI, el manteniment d'aquesta piscina climatitzada augmentarà el Capítol II en 150.000 €, suposant un augment del 10% de la Despesa general de l'ajuntament per als pròxims pressupostos. És evident que si augmentem aquest Capítol, haurem de reduint algun altre, i com suposem que no serà el de Costos de Personal Laboral, entenem que es reduiran els altres dos, Aportacions-Ajuts-Subvencions i Inversions.
   Respecte de la teva darrera pregunta, ens hem informat en altres poblacions on tenen piscines climatitzades, la construcció sol ser una despesa que assumeix l'ajuntament en la seva totalitat (alguns cops tramitant ajuts i/o subvencions) però la despesa de manteniment es gestiona d'una altra manera. Per a fer un símil proper i actual, ho compararem amb el recent Servei Funerari Municipal creat a Batea, servei que crea l'ajuntament i després el licita per a que sigui gestionat per una empresa privada, fent-se càrrec aquesta empresa de totes les despeses de funcionament d'aquest servei i buscant els ingressos en els usuaris d'aquest servei. Aquest és el mètode que s'utilitza habitualment per suportar les despeses de manteniment en les piscines climatitzades. En l'actualitat la majoria de piscines climatitzades són deficitàries.

   Elimina
  2. Gràcies per l'extensa i aclaridora resposta que es pot resumir en: Estirar més el braç que la màniga.......porque se puede!!!!! Visca Batea. En referència al 10% d'increment de partida de manteniment, CAL EXIGIR JA de l'equip de govern l'ESTUDI DE VIABILITAT de la construcció i manteniment d'aquesta SuperInfraestructura.

   Elimina
 5. ESPERO QUE EL TEMPS POSI A CADASCÚ AL SEU LLOC:

  La gent de Batea es treballadora, aplicada amb la feina i en general bona gent, amics dels seus amics i crec que es un dels pobles amb un benestar general que molts pobles voldrien tenir.

  Fins aquí poc a discutir, el que jo em temo , es que fa 24 anys que hi ha gent que es pensa que tot això que esta passant al poble de batea es fruit del bon saber fer de l'ajuntament, que gràcies a ells el poble estem inmersos en una plenitut i un benestar envetjable.

  Es aquí on està el engany ja que la gent de Batea si alguna cosa té i això no ho pot retreure ningú es l'esperit treballador i el trenar i el bon saber fer del dia a dia, però ens falla una cosa, que d'urant aquest periode de temps ens han fet creure que això es fruit de la feina ben feta duta a terme per l'actual grup municipal, amb les seves politiques de poble, grans infrastructures, duplicacions de serveis, edificis mal ubicats, propaganda de benestar social.La meva pregunta es la seguent:

  Com estaría el poble de Batea a dia d'avui si d'urant els darrers 15 anys hi haguès hagut varies alternatives de govern?
  No cal ser molt llest en saber que com a minim no hi hauría ni querelles ni sancions entre d'altres evidències que s'han fet d'urant aquests anys i espero que agun dia surti a la llum.

  Diuen que canviar fa de net, i ara es el moment de fer llimpiesa, esperant per un nou canvi al poble de Batea:
  Un fidel seguidor............

  ResponElimina
 6. El 100% no comenta res de la noticia del Setmanari L.Ebre

  ResponElimina
  Respostes
  1. Ja hem publicat la nostra opinió sobre la Notícia del Setmanari L'Ebre.

   Elimina
 7. Que espera la Fundación Terra Alta para pedir la imputación del equipo de Gobierno actual y anterior

  ResponElimina
 8. Hi ha gent que diu que cent per cent es una aliada de convergència, pel tema de la Fundació entre d'altres, a lo millor ara algú pensarà que es mes independent ja que amb el cas de corrupció que s'ha destapat al diari de les terres de l'ebre covergència ja ha dit de les seves i cent per cent no.

  Crec que aquesta questió no pot quedar en sac foradat i em temo que en dies es sabrà més coses i no favorablement per als membres de l'ajuntament, es per això que no estaría de mes convocar un pleno demanant explicacions de tot aquest enrenou ja que el cas de la Fundació per fi a quedat en segon terme, s'ha de saber que es el que està passant i exigir a l'alcalde i el seu equip de govern que s'expliqui per aquests i altres temes que estan tacant i molt la imatge de Batea.

  Personalment mes igual si es fa totsols o juntament amb convergència el que si que està clar es que s'ha de fer alguna cosa, no es pot permetre aquests abusos i aquestes maneres de governar un poble.

  Ah si, algú es pot imaginar que hauría dit l'equip de govern si això li hagués passat a cent per cent o a convergència? jutgeu vosaltres mateixos.

  ResponElimina
 9. M'agradaría que responguèssiu al comentari fet anteriorment.GRÂCIES

  ResponElimina
  Respostes
  1. Esperem que trobis en l'escrit publicat resposta al teus comentaris. Moltes gràcies.

   Elimina
 10. Si el "CAS BATEA" 1.000 millons de pts. 100% no diu res algo falle
  VERGONYOS

  ResponElimina
  Respostes
  1. Esperem que amb l'escrit publicat entengueu la nostra postura.

   Elimina
 11. Bona nit:

  Pels comentaris que estic veien hi ha gent que està inquieta pel tema de la noticia que es va difondre el divendres dia 5 de desembre al diari terres de l'ebre.

  Personalment penso que es molt fort el que es publica en aquest diari, ja que si es veritat com es pot preveure estem parlant d'un fet insòlit he històric al poble de Batea, l'alcalde que ha fet mes per Batea i en mes anys al càrrec resulta que s'ha beneficiat pel càrrec d'alcalde i el de diputat, es curiós no ja que semblava que tot ho feia legal i amb convicció, resulta que simplement es com molts dels politics que no han sabut estarse´n de fer allò que ells han acusat a altra gent de A LA SACA.

  Deixem que el temps dictamini que ha de passar, per això hi ha jutjes i gent que s'encarrega de que la gent compleixin les lleis, i no des de l'ajuntament on fa temps que ells fan de jutges i de gestors de les regles que ha de seguir un ajuntament, ja que no per parlar mes fort i mes contundent una persona es pensi que te la raó absoluta.

  Penso que per part de cent per cent hauría d'adoptar alguna postura, que creu d'aquest afer i demanar les explicacions pertinents a l'equip de govern sobretot al mateix alcalde. Perque quan les coses es fan be que també n'ha fet somplen la boca del bons que son i els recolseu, quan les coses es fan malament s'han de demanar responsabilitats i si es el cas les pertinents dimissions.

  Una forta abraçada. Albert Villarroya Creixenti.

  ResponElimina

US PREGUEM QUE SIGUEU RESPECTUOSOS I CONSTRUCTIUS EN ELS VOSTRES COMENTARIS, GRÀCIES.