CENT PER CENT PREGUNTA

Com creieu que hauria de ser la taxa per a les terrasses dels bars?

Com creieu que hauria de ser la taxa de les terrasses dels bars ???

diumenge, 10 d’abril de 2011

ENSENYAMENT

Sense cap dubte, l’educació és un dels pilars sobre els que s’asseu qualsevol societat avançada, ja que de la formació de les persones que constitueixen aquesta societat en dependrà el seus valors, el seu caràcter, el seu desenvolupament i el seu futur. Per això, entenem ineludible parlar en aquest espai d’educació i de les nostres propostes per millorar-la pel que fa al nostre poble.

En primer lloc, sobra dir que el nostre objectiu serà que als centres educatius existents a Batea hi hagi la màxima qualitat possible, tant des del punt de vista de les infraestructures i dels mitjans, com des dels resultats acadèmics, encara que això no sigui competència directa de l’Ajuntament, però creiem que des del Consell Escolar, al que participa l’Ajuntament, des de la Zona educativa Terra Alta, i intercedint a les instàncies superiors, s’hi pot incidir.

A Batea actualment tenim dos centres d’educació inicial, i un institut escola al que es cursa l’educació primària i el primer i el segon curs d’educació secundària obligatòria (ESO), encara que està previst que s’incorporin també tercer i quart curs d’ESO, i tractarem el tema de l’educació diferenciant el primer cicle de l’educació infantil (llar d’infants), el segon cicle d’educació infantil (parvulari) i l’educació primària, i l’educació secundària.

- En quant al primer cicle d’educació infantil, entenem que és primordial tant per als nens com per a les famílies usuàries, que el servei es presti amb la màxima qualitat possible, de manera que, en primer lloc, el centre hauria de complir totes les condicions per que això fos així. Concretament, per que fa a la seva ubicació, la llar d’infants ha de tenir una bona accessibilitat i espai suficient per parar i estacionar vehicles, i a més, per raons obvies, és desitjable que tots els centres educatius s’ubiquin a una mateixa zona, i al mateix temps, que aquests es trobin prop del CAP, el que facilita el trasllat dels menors per raons de visites mèdiques o per qualsevol urgència que es pugui produir. Pel que fa a les condicions del centre, entenem que és ineludible que aquest compleixi la normativa actual i disposi dels espais i instal·lacions exigits per aquesta, com per exemple d’un pati d’esbarjo a l’aire lliure o d’àrees diferenciades per al descans dels infants, per a la higiene dels mateixos i per a la preparació d’aliments, etc. En definitiva, creiem que els nostres infants han de gaudir d’unes condicions immillorables a l’escola bressol o a la llar, tant des del punt de vista educatiu com des del punt de vista del confort, ja que s’ha de tenir en compte que es tracta de nens molt petits que han de ser atesos, salvant les distàncies, com si fossin a casa. També creiem que, donades les circumstàncies actuals, la llar d’infants ha de ser municipal, ja que es tracta d’un servei bàsic per al poble que s’ha de prestar des de l’Ajuntament. Per tant, aquesta serà la nostra prioritat pel que fa al primer cicle de l’educació inicial, que Batea tingui un centre de titularitat municipal amb places suficients per a tots els nens del poble de 0 a 3 anys, amb una ubicació adequada i amb condicions adequades.

En quant a l’educació primària, creiem que la qualitat de l’ensenyament a Batea en aquest període és molt bona, ja que gaudim dels avantatges de tenir un únic centre amb places suficients per a tots els nens del poble, i amb un nombre de nens per aula que possibilita una dedicació i un seguiment més personalitzat i adequat dels mestres a cada un dels seus alumnes. A més, pensem que el nivell dels mestres que actualment hi ha als nostres centres, tant a primària com a les escoles bressol, es molt bo.

Com  a proposta, en aquest cicle, creiem que s’hauria d’impulsar a través de l’AMPA la creació d’una roda de llibres amb l’objectiu de racionalitzar i minimitzar la despesa a la que han de fer front les famílies a l’inici de cada curs escolar, el que creiem que també seria positiu des del punt de vista educatiu, ja que es transmetrien valors importants al nens, com son saber compartir i saber donar valor a les coses.

            També, en quant al centre escolar, creiem que l’Ajuntament hauria de tenir un pla de manteniment i no esperar a que des del centre s’hagi de reclamar reiteradament que es facin certes reparacions, ja que l’Ajuntament hauria de garantir que el centre i el seu equipament es trobessin sempre en bones condicions.

            - Finalment, en quant a l’educació secundària, aquest curs ha començat a funcionar l’Institut escola “Mare de Déu del Portal”, incorporant el segon curs d’ESO, ja que el curs passat es va oferir l’ensenyament de primer d’ESO a l’Institut, però aquest era un centre depenent de l’Institut de Gandesa. Encara que durant aquests dos darrers cursos s’han hagut de passar algunes dificultats, podem dir que l’Institut de Batea funciona amb certa normalitat, si be s’ha de continuar treballant per a que aquest compti amb tots els mitjans, s’hi imparteixi una ensenyança de qualitat i s’hi obtinguin uns bons resultats acadèmics. Concretament, s’ha de treballar per aconseguir tots els equipaments a les aules, ja que després de gairebé dos anys de funcionament de l’institut, encara ara estan arribant aquests equipaments quan hi haurien d’haver estat des d’un començament, i donada la implantació de l’Aula Digital (amb el que estem d’acord, donat que creiem que introdueix un model didàctic molt més eficaç) també s’ha de garantir un funcionament adequat de les comunicacions, per a que els alumnes gaudeixin de totes les avantatges d’aquest tipus d’ensenyament. Per una altra part, no ho podem donar tot per fet amb la construcció i posada en marxa de l’Institut, si no que també s’ha de treballar per a que aquest sigui sostenible per al seu manteniment de cara al futur, ja que el Departament d’Ensenyament, segons ha manifestat, actualment està estudiant quina serà la naturalesa jurídica d’aquests centres. Una forma d’assegurar aquesta sostenibilitat seria aconseguir que el nostre Institut també ho fos per al xiquets d’algun altre poble, de la comarca, especialment per aquells pobles més pròxims a Batea i des de l’Ajuntament s’hauria de treballar per això.
            També seria adequat relacionar diferents serveis que hi ha al poble i que actualment no s’ els hi treu tot el profit, com per exemple la Radio municipal, on els nens podrien tindre uns coneixements bàsics sobre comunicació. Un altre opció seria relacionar l’escola amb algunes associacions com el grup del Teatre, Patronat, Grallers, etc. . Així l’equip docent de l’escola podria utilitzar de la manera que cregués més convenient aquests serveis (ja sigui en classes pràctiques, tallers, etc.)

Per altra banda, la construcció de l’Institut ha comportat que aquest comparteixi algunes instal·lacions amb l’escola preexistent, com ara el gimnàs i el pati, i concretament, pel que fa al pati, per una banda s’ha vist reduït per la construcció de l’institut, i per l’altra, ha hagut d’acollir a més alumnes, el que es veurà agreujat amb la incorporació dels nous alumnes de tercer i quart d’ESO. Tot això fa previsible que hi hagi una certa massificació a aquest pati, i per aquests motius, nosaltres proposem ampliar-lo, encara que donada la ubicació del centre les possibilitats són escasses, i passen necessariament per adquirir terrenys de particulars.

2 comentaris:

 1. En primer lloc valorar l'escrit conciliador i constructiu que heu penjat en el blog, relacionat amb el tema d'ensenyament a la nostra localitat.
  Des de el meu punt de vista les coses no son tant de color de rosa i penso que tindríeu de cridar a les coses pel seu nom i encara més quan es parla del nostres infants que fora desitjable que tinguessin unes instal·lacions modèliques als centres educatius del nostre poble.
  Em refereixo sobre tot a la llar d'infants construïda per l'Ajuntament al carrer major, ja que no compleix ni de lluny amb les condicions mínimes per als usuaris, primer en matèria d'accessibilitat i segon, per increïble que semblo, NO COMPTA AMB PATI PROPI, situació del tot inadmissible i potser única a Catalunya, que encara ara no entenc com es va poder autoritzar la seva obertura i com els usuaris que ho venim patint, no ho denunciem de forma rotunda i exigim a l'Ajuntament el tancament immediat, això si, tant bon punt s'habiliti o es construeixi un altre centre amb un bon pati, amb llum natural, on els xiquets i xiquetes puguin gaudir del confort que es mereixen (segons l'actual batlle de diners no en falten i jo em pregunto: per a que els volem ??? Que som una empresa que té que rendir comptes al seus accionistes ??? De cap manera ........ es tracta de dotar al nostre poble de les millors instal·lacions i serveis possibles i si no cal endeutar-se, millor que millor).

  Amb referència al Centre d'Educació Secundaria, tot i ser una infraestructura sensacional per al nostre poble, que retardarà la sortida dels nostres fills a altres centres educatius, es té la brillant idea de realitzar la seva construcció al mig del pati del col·legi existent, que tenia un pati fantàstic i que a més de deixar-lo amb molts menys metres quadrats, li posem quatre cursos més d'ESO per estar més juntets i massificats.

  Ara entenc l'obsessió del candidat Paladella amb arribar a ser un poble de 3.000 habitants, deu pensar que tenim col·legis i patis suficients per acollir encara més infants ...............

  Perdoneu però algú ho havia de dir !!!!!!!!!!!!!!

  ResponElimina
 2. pos si, algú ho havia de dir.

  ResponElimina

US PREGUEM QUE SIGUEU RESPECTUOSOS I CONSTRUCTIUS EN ELS VOSTRES COMENTARIS, GRÀCIES.