CENT PER CENT PREGUNTA

Com creieu que hauria de ser la taxa per a les terrasses dels bars?

Com creieu que hauria de ser la taxa de les terrasses dels bars ???

dilluns, 20 de juliol de 2015

RESUM DELS ÚLTIMS PLENS !!!!!!!!

RESUM DEL RESUM RdR:

  • Molts plens però quasi tots ells plens de formulismes i protocol.

  • Discurs de l'alcalde en el Ple de constitució per confirmar que tot seguirà igual, no s'esperen canvis en la forma d'actuar de l'equip de govern.

  • No hi hauran comissions informatives, la "informació" resulta ser un producte molt buscat a l'abast de uns pocs. Sense informació no hi ha debat.

  • L'alcalde cobrarà un 30% més a partir del 2016, això sí, a partir d'ara el sou de l'alcalde vindrà subvencionat per la Generalitat de Catalunya.

  • Sabem el que són les dietes de manutenció (dinars o sopars), les de quilometratge (desplaçaments), les de peatge i aparcaments, però..... Què és una indemnització per temps dedicat ?? és un sou ??
 RESUM DELS ÚLTIMS PLENS:


Des de les passades eleccions del 24 de Maig, ja hem realitzat 4 sessions plenàries, 10, 13, 19 i 22 de juny, no farem un resum de totes elles, algunes d'aquestes són formulismes després d'unes eleccions municipals. En la del dia 10 vam aprovar unes actes de les últimes sessions plenàries celebrades abans del 24 de maig. La del 13 va ser el ple de constitució de l'ajuntament on es va elegir l'alcalde de Batea i tots els regidors van prendre possessió del seu càrrec, en el discurs de l'actual alcalde de Batea es va poder constatar que res ha canviat i res canviarà en la manera de fer d'aquest ajuntament, desgraciadament el tema de la rehabilitació i dels afers judicials va ocupar gran part del seu discurs. El ple del 19 tant sols tenia un punt referent a l'afer entre CASSA i l'ajuntament de Batea que any a any es va repetint, CASSA no paga el cànon anual que li correspon, el Ple acorda requerir-li el pagament i CASSA interposa un recurs contra aquest acord de ple que l'ajuntament desestima any a any, CASSA acudeix al jutjat i ...... de moment CASSA deu a l'ajuntament els últims 4 cànons anuals (uns 240.000,00 €), esperem que la justícia posi fi a aquesta història que ja dura massa.

L'últim ple que s'ha celebrat ha estat el del 22 de juny i del que us adjuntem l'ordre del dia, a partir d'ara no farem un resum punt a punt perquè som conscients que es fa llarg i pesat, molts punts són de tràmit o tenen poca importància, en tot cas si esteu interessats en que us expliquem algun punt en concret ens ho podeu dir i ho farem. Aquest ple tracta d'organitzar la composició de l'ajuntament per al seu funcionament, nomenaments de Tinents d'alcalde (substituts d'aquest en la seva absència), delegació de competències a favor dels regidors (carteres de cadascun i control/supervisió dels carrers), règim de sessions del Ple, creació de la Junta de Govern Local (tant sols hi són l'equip de govern), creació de la Comissió Especial de Comptes (hi hem de ser tots els grups per llei i és l'única comissió que s'ha de crear obligatòriament), creació dels grups polítics (defineixen el seu portaveu), nomenament dels representants de l'Ajuntament en òrgans col·legiats (Consell Escolar, Consorci d'Iniciatives Terra Alta, Consorci Gestió de Residus Municipals i Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques), nomenament del tresorer (aquest mandat ha desaparegut la controvertida i polèmica proposta de respondre tots els membres del plenari solidàriament de la seva gestió) i per últim el règim de retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació (sou de l'alcalde i indemnitzacions dels regidors de l'equip de govern).

Tan sols comentarem que és una llàstima que tant sols es creo una comissió (la de comptes) que per altra banda és obligatòria, i que no es creo cap altra comissió informativa (obligatòries en poblacions de més de 5.000 habitants o capitals de comarca). La Federació de Municipis de Catalunya diu textualment en el seu llibre "Ajuntament fàcil + transparent" el següent:

"La utilitat d'aquestes comissions és doble. D'una banda, serveixen per facilitar la feina del ple i fer possible l'aprofundiment en els temes, la negociació i l'acord en els punts susceptibles de transició entre els grups, de manera que el debat del plenari es pugui centrar en aquells en que hi ha discrepància. De l'altra, juguen també un paper essencial per facilitar als membres de l'oposició un coneixement millor i més anticipat dels temes que hauran de votar en el ple. Atesa aquesta segona utilitat, seria desitjable l'obligatorietat de les comissions informatives a tots els municipis, i no només en els de més de 5.000 habitants."

En tots els punts de l'ordre del dia el nostre vot va ser favorable, però en l'últim punt referent a les retribucions i indemnitzacions vam voler puntualitzar la nostra posició. L'alcalde de Batea té assignat un sou per la seva dedicació parcial al càrrec de 7.860,36 €/any nets, el que li resulta una nòmina de 655,03 €/mes neta. La despesa en seguretat social puja a 2.689,99 €/any i ens faltaria saber la retenció que l'ajuntament ingressa a hisenda, aquesta quantitat queda integrada en una partida pressupostària que no ens permet saber la quantitat exacta. La despesa total que assumia fins al moment l'ajuntament en referència al sou de l'alcalde era de uns 12.500,00 €/any. El fet de que Batea hagi baixat dels 2.000 habitants en l'últim cens comportarà que a partir d'ara el sou de l'alcalde vingui subvencionat per la Generalitat de Catalunya fins a una quantitat màxima. S'estableix la dedicació parcial de l'alcalde en un 75 % de la jornada i s'estableix com a salari, el màxim subvencionable (75% de 17.505,72 €) 13.129,29 €/any bruts que segons l'alcalde suposarà un salari mensual de uns 1.000 - 1.100 €/mes bruts. El salari net passarà a ser segons les nostres estimacions de uns 850 €/mes, un 30% més del sou actual, i la despesa directa per a l'ajuntament passarà a ser exclusivament la seguretat social de l'alcalde, uns 3.500 €/any. El nostre vot en aquest punt en concret va ser favorable. No va ser així en el segon punt de l'acord referent a les dietes i indemnitzacions de la resta de regidors de l'equip de govern on vam votar en contra com hem anat fent any a any des de que un informe de la secretària de l'ajuntament va informar desfavorablement al cobrament d'aquestes "indemnitzacions per temps dedicat en reunions o visites oficials" (90 € per tot el dia i 45 € per mig dia). No estem en desacord en la quantitat però sí en la forma en la que es cobra.


1 comentari:

  1. hola, encantado de poder visitar su blog, veo un gran potencial para trabajar en el mundo de los blogs. Su atención a los detalles de los detalles de diseño y el contenido de su escrito. No puedo decir nada, me sorprendió que
    Penyakit Umum yang menyerang Anak, Bayi

    ResponElimina

US PREGUEM QUE SIGUEU RESPECTUOSOS I CONSTRUCTIUS EN ELS VOSTRES COMENTARIS, GRÀCIES.